Actueel

Groen Westerlo wil duidelijkheid van het FANC (federaal agentschap nucleaire controle) over de vervuiling van de Grote Nete.

Gemeenteraadslid Rita Moons (Groen) heeft maandag 20 maart aan het gemeentebestuur gevraagd om een informatievergadering te organiseren waar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tekst en uitleg zal geven over de situatie van de...

Recent werd de regelgeving rond begraafplaatsen versoepeld. Zo wordt het mogelijk om de as van een overledene te begraven in een biologisch afbreekbare urne waaruit een boom groeit. Deze wijziging komt tegemoet aan de stijgende vraag naar zogenaamde natuurbegraafplaatsen.

Rita Moons, gemeenteraadslid voor Groen in Westerlo bracht dit punt op de gemeenteraad.

"Deze...

Sinds november 2015 trekt Kristof Calvo doorheen het land om zijn boek 'F*ck de zijlijn' voor te stellen. En op 6 december passeert hij in Westerlo. Iedereen welkom op deze boekvoorstelling met ruimte voor discussie met het publiek. Wie Kristof al aan het woord heeft gehoord weet dat hij een gedreven spreker is met onderbouwde standpunten. Wat ook het onderwerp: saai wordt het niet...

Wat is het verschil tussen KVC Westerlo en Eandis? Antwoord: lokale verankering.

Beide zoeken nieuwe investeerders. In De Kemphaan, het magazine van KVC Westerlo lezen we dat tientallen kandidaten de club wilden overnemen. Onder de kandidaten mensen uit Rusland en het Midden-Oosten.
Het is echter altijd het doel van de club geweest om vast te houden aan de Kempense...

Even een update met betrekking tot de goedkeuring van het appartementsgebouw op de Grote Markt 54.

Afgelopen maandag heeft het schepencollege dit inderdaad goedgekeurd.
http://www.rtv.be/artikels/historisch-gebouw-westerlo-toch-tegen-de-gron...


Of dit zonder meer is goedgekeurd, en of er ook voorwaarden aan verbonden zijn, weten we nog niet. Dat is...

De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Het pand op de Grote markt nummer 54 moet plaats maken voor winkelruimte en appartementen. Onvoorstelbaar op deze locatie.
Het betreft het Burgerhuis Wit Leeuwken dat dateert uit de 17e eeuw.
Net de verschillende bouwhoogtes typeren onze markt. Het voorziene appartementsgebouw wordt heel wat hoger. Men voorziet een...

Op zondag 22 mei zetten we de werking van 30 jaar Groen Westerlo in de kijker. Het feestgebeuren start aan de Asberghoeve met een wandeling en nadien babbelen we bij op onze receptie.
We verklappen ook de winnaar van de Groene Pluim. De prijs is een erkenning voor personen of organisaties die volgens ons een waardevolle bijdrage leveren aan het milieu of zich op één of...

Groen Westerlo viert in 2016 haar 30ste verjaardag. Begonnen als actiegroep, evolueerde de groep tot een volwaardige medespeler op het politieke veld. Verschillende namen passeerden de revue: het Westels Actiecomité Leefmilieu (WAL), Agalev, Groen!, Groen.

De verontreiniging van de, hier overstroomde, Grote Nete was voor onze eerste ploeg de motivatie om aan politiek te doen en...

Opnieuw een karaktervolle woning onder de sloophamer om plaats te maken voor een appartementsgebouw met acht woongelegenheden en aparte garages. Een totaal gebrek aan visie en aanpak geeft vrij spel aan projectontwikkelaars. Groen pleit voor een doordacht woonbeleid voor een leefbaar Westerlo.

"Een bestuur dat zes jaar aan de macht is, heeft volgens ons het recht niet om...

Staat uw auto vaak stil? Denkt u na over het verkopen van uw auto of over het kopen van een tweede auto?
Denk dan ook eens na over autodelen.
Een auto die niet vaak gebruikt wordt, wordt een bron van inkomsten doordat iemand anders er mee rijdt en een bijdrage betaalt. Afhankelijk van het type auto betaalt de gebruiker een vaste kilometerprijs tussen € 0,25 tot € 0,35...

Pagina's