Actueel

Het gemeentebestuur moet ten volle haar voorbeeldfunctie vervullen: energie besparen in eigen gebouwen, efficiënte openbare verlichting, aankopen van groene stroom.

Energiebesparing onder de vorm van laagenergie en passief woningen moet ingang vinden, in het bijzonder in de sociale huisvesting.

Groen Westerlo wil haar inwoners stimuleren om zelf renovatie en energiebesparende ingrepen in handen te nemen. Zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen wordt energiebesparing, en isolatie in het bijzonder ten volle gestimuleerd.

In de stedenbouwkundige verordeningen worden uitdrukkelijk voorwaarden opgelegd aan nieuwe woningen en gebouwen in verband met het...

Efficiënt energiegebruik en een omschakeling naar hernieuwbare energie zijn de belangrijkste pijlers van elk duurzaam energiebeleid en zijn aldus een noodzakelijk voorwaarde voor een duurzame economie.

Groen ondersteunt de gezamenlijke productie van hernieuwbare energie (wind, zon, warmtekracht, geothermie). Veel lokale besturen schermen nu al met...

Met de uitvoering van het Sigmaplan dat Westerlo - en o.a. Herselt - als waterbergingsgebied voorziet, is het cruciaal dat er EERST sanering van de oevers en bodem van de Grote Nete  en Grote  Laak gebeurt.

Want wat is het grote probleem voor Westerlo?  Eenvoudig gezegd:

Het Sigmaplan is opgemaakt om de talrijke overstromingen van in het verleden te voorkomen in...

Daarnaast verdienen ook de Wimp en de Goorloop de aandacht van Groen.  Deze twee waterlopen moeten gereinigd en opgewaardeerd worden zodat er terug waardevolle natuur naast kan ontstaan met een grote diversiteit aan fauna en flora.

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levensvormen in onze gemeente, ons land, of zoals je wil, onze hele planeet. Spreekt men over biodiversiteit dan spreekt men o.a. over  planten, dieren, zwammen en micro-organismen, maar ook over de leefgebieden waarin ze leven.

Hoe meer variatie aan soorten er in onze gemeente voorkomt, hoe groter we de biodiversiteit...

Westerlo zet actief in op afvalpreventie: langs verschillende kanalen promoten we het voorkomen van afval. Wat niet voorkomen kan worden, proberen we te hergebruiken. Westerlo werkt nauw samen met de kringwinkels.

Groen zal de tarieven van het containerpark herbekijken. Deze moeten de burgers stimuleren hun afval naar het containerpark te brengen. Afval dat hergebruikt...

Groen Westerlo wil dat kinderen, jongeren, jeugdhuizen en jeugdverenigingen betrokken zijn bij het uitwerken, opmaken en aansturen van het beleid in onze gemeente. Een gemeentebestuur met Groen in het bestuur wil o.a. een goede jeugdinfrastructuur en zelforganisatie verwelkomen en ondersteunen. Wat is nodig?

Een volwaardig jeugdcentrum als centrale plek...

Groen Westerlo herkent het nut van het inzetten van een extra voltijdse jongerenwerker (m/v) in het jongerencentrum. In bestaande jeugdcentra in andere gemeenten of steden wordt er vandaag reeds ingezet op één of meerdere jongerenwerker(s) met een sociaal maatschappelijke en/of culturele opleiding.

Deze enthousiaste jongerenwerker heeft een veelzijdige...

Groen Westerlo komt hiermee tegemoet aan een behoefte die bij veel Westelse gezinnen  leeft. Momenteel wordt dit enkel tijdens de eerste 7 weken van de grote vakantie voorzien en voor halve dagen van 13 en 17 uur.

Westelse jongeren en hun ouders kunnen er op rekenen dat met Groen in het bestuur deze werking tijdens alle schoolvakanties en voor volledige...

Pagina's