Actueel

Dit is niet enkel een programmapunt van Groen Westerlo, maar tegelijk één van de speerpunten van het programma van Jong Groen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Terecht stellen zij voor dat elke gemeente een lokaal actieplan tegen kinderarmoede ontwikkelt. ‘We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen kansen krijgen om zich klaar te stomen voor de...

Voor Groen Westerlo is het vanzelfsprekend dat kinderen in hun spel op een veilige manier hun leefomgeving kunnen verkennen. Het idee van speelstraten is niet nieuw, maar kan in Westerlo meer georganiseerd worden. Straten kunnen zich kandidaat stellen om tijdens de zomervakantie speelstraat te worden. De straat wordt dan verkeersvrij gemaakt en er worden allerlei activiteiten...

Groen wil de ervaring en bekwaamheid van ouderen maximaal verzilveren. Daarom willen we de talenten en kwaliteiten van onze jonge gepensioneerden inventariseren, en trachten we nadien via een jaarlijkse vrijwilligersbeurs dit talent te koppelen aan een lokale behoefte, zoals bv.: leesouder in de school, vrijwilliger in de bib, medewerker bij het Rode kruis, decorbouwer bij de...

In de preventie tegen vereenzaming kiest Groen resoluut voor een buurtgebonden aanpak. We doen er alles aan om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt te laten wonen. We zijn voorstander van meer kleinschalige buurtgebonden infrastructuur, eventueel samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Deze premie wordt maandelijks of jaarlijks toegekend aan mensen die zorgbehoevenden vrijwillig thuis bijstaan en verzorgen. Op die manier kunnen deze zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen onze volle waardering. Westerlo is één van de weinige Vlaamse gemeenten die deze premie nog niet toekennen.

Groen is sterke voorstander voor de oprichting van een buurthuis in elk deeldorp.

De huidige cafetariaruimte achter het gemeentehuis is hiervan een goed voorbeeld.

Dit buurthuis staat open voor iedereen. Het is een gezellige ontmoetingsplaats voor een babbel met de buren of de wijkagent. Actieve vrijetijdsinvulling moet eveneens kunnen en op...

Al in 2007 vroeg Groen Westerlo een goede bewegwijzering naar de toiletten in openbare gebouwen. De vraag naar toegankelijke openbare toiletten is een (dringende) vraag van zowel seniorenverenigingen als de KVG.

Voor mensen met plasproblemen, voor rolstoelgebruikers, voor moeders die een luier willen verversen, zijn openbare toiletten geen overbodige luxe, integendeel....

Voor Groen is de fiets het uitgangspunt en niet louter een  aandachtspunt in het gemeentelijk mobiliteitsplan. Overleg en inspraak zijn hierbij cruciaal.

Altijd is de kortste route voorbehouden voor de fiets en de langste voor de auto.

Het moet de regel zijn dat gemeentelijke instellingen en andere gemeenschapsvoorzieningen beschikken over voldoende, comfortabele...

We moeten absoluut verhinderen dat landelijke wegen gebruikt worden als sluipwegen voor autoverkeer. Gemotoriseerd sluipverkeer wordt sterk ontmoedigd, desnoods onderbroken met een autoknip. Op die manier komen er meer autoluwe en autovrije straten en pleinen waar ouderen rustig kunnen kuieren en kinderen mogen spelen.

Waar mogelijk worden woonstraten en pleinen omgevormd tot woonerf of...

Wij pleiten voor een beter aanbod van het openbaar vervoer met een extra aanbod voor 's avonds en 's nachts tijdens de weekends. Rechtstreekse en regelmatige verbindingen met belangrijke stadscentra en stations zijn een must.

Het invoeren van ‘een (gemeentelijke) marktbus’ op woensdag van en naar alle deeldorpen lijkt ons een goed idee.

Tenslotte moeten we meer...

Pagina's