Actueel

Wonen wordt voor almaar meer mensen onbetaalbaar, ook in onze gemeente.

Groen gaat op zoek hoe het beter kan met een vernieuwend woonbeleid.

We willen de middelen wel meer oriënteren naar jonge gezinnen, die hun eerste woning kopen of huren.

 

Onze voorstellen zijn de volgende :

 • Vandaag verkopen openbare besturen en huisvestingsmaatschappijen hun bouwgrond....
 • Steeds meer mensen kiezen voor één of andere vorm van samenhuizen. Dat is compact, betaalbaar en sociaal wonen. Als gemeentebestuur willen we de barrières wegwerken en alle vormen van samenhuizen stimuleren : het maakt wonen betaalbaar en het zorgt voor een sociaal vangnet van kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders. En het kan het leven heel plezant maken. Een groep die ook erg gebaat is...

  Het gemeentelijk en intergemeentelijk cultuurbeleid ‘ontplooit’.

  Het gemeentelijk (en intergemeentelijk) cultuurbeleid verhoogt de ontwikkelingsmogelijkheden, de kwaliteit, de participatiegraad en de uitstraling van cultuurbeleving en cultuurexpressie. Individuen en groepen worden op een dynamische en soepele wijze ondersteund zodat ze hun culturele beleving maximaal...

  De bibliotheek is nu al een boeiende cultuurplaats: filmvoorstellingen, gespreksavonden, literair ontbijt, tentoonstellingen, lessen, enz. Groen wil de BIB  steunen nog meer een educatief centrum en ontmoetingsplaats te worden, via uitgebreide of aangepaste infrastructuur. Bijvoorbeeld door de bouw van een cultuurruimte achter het gemeentehuis, aansluitend en in samenwerking met de bib,...

  Initiatieven van en tussen verenigingen worden aangemoedigd door een gemeentelijk fonds.

  Enkele concrete voorstellen :

  • Bestaande culturele initiatieven van verenigingen ondersteunen en versterken o.a. door een cultuurambtenaar te laten fungeren als ‘netwerker, bemiddelaar’. Samenwerken over dorpsgrenzen heen en meer cultuur organiseren en ondersteunen ook voor niet...

  Uitwisselingen in verband met cultuur, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, ... binnen en buiten de landsgrenzen worden gestimuleerd en ondersteund.

  Enkele concrete voorstellen

  • Uitwisselingen en samenwerking met zustergemeentes en partners in het Zuiden worden versterkt, ook over de taalgrenzen heen in ons eigen land. Of zoals in het basisprogramma van Groen verwoord: “...

  Noord-Zuidbeleid is geen geïsoleerd beleidsdomein. Een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid heeft aandacht voor milieu, klimaat , duurzame ontwikkeling  maar ook voor cultuur, jongeren en participatie. De coördinatie van deze samenwerking is in handen van de gemotiveerde schepen van ontwikkelingssamenwerking.  Noord-Zuid en/of duurzaamheidsambtenaar zijn de spelverdelers binnen de administratie....

  "Wie zijn verleden kent, kent zijn toekomst."

  Wat we overerven van vorige generaties en waard om te bewaren, moeten we goed beheren.

  Erfgoed is niet alleen gebouwen, monumenten, verhalen of tradities. Voor Groen is ook het agrarisch, het natuurhistorisch en het levend erfgoed  belangrijk. Dit zijn thema's die binnen de sector cultuur minder of bijna niet aan bod komen.  Nochtans...

  In Westerlo zijn er de voorbije jaren een aantal projecten de mist ingegaan. Dit kan vermeden worden, de reden is vooral een gebrekkige communicatie met de bevolking.

  Elke 6 jaar verkiezen de burgers hun vertegenwoordigers om de gemeente te besturen. Vroeger was dat misschien voldoende, in 2012 willen de mensen meer inspraak. Openheid van bestuur kan vandaag, dankzij de internet...

  Gisteren Gazet van Antwerpen gelezen. De Boerenbond protesteert tegen het Sigmaplan, dat erin voorziet dat bij extreem hoogwater de Netedijken kunnen doorgeprikt worden, en dat waardevolle landbouwgrond onder vies en giftig (!) water wordt gezet. Om duidelijk te maken hoe vuil dat Netewater wel is, presenteerden ze aan de opgedaagde pers een tafel met “Nete-loze” producten, en daarnaast een...

  Pagina's