Actueel

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Westerlo, Aan de secretaris van de gemeente Westerlo,

Gelieve volgend agendapunt toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 30 november 2009.

Ontwerpbeslissing.

Aanschaf van voldoende grote, reflecterende huisnummers zodat elk gebouw, met uitsluiting van de bijgebouwen, voorzien kan worden van een goed leesbare...


door Marc Van den Bruel

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Het was een rustige gemeenteraad. Buiten de bushokjes, kerkfabrieken en wat vaststellingen over de financiën sprongen volgende puntjes eruit:

 

Erfpacht van een stuk grond...


door Marc Van den Bruel

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

De gemeenteraad van vorige maandag werd weer overschaduwd door het gebekvecht tussen Frans De Cock en enkelen van de meerderheid. Ze verweten elkaar regelmatig intellectueel laag...

Sinds enige tijd is me duidelijk geworden dat 'niet-aan-politiek-doen', ook aan politiek doen is, doordat het forum dan overgelaten wordt aan de hardste roepers.

Ik wil mijn opinie kunnen uiten, me actief inzetten binnen een bestaande beweging en constructief meewerken.

We zitten momenteel in een financiële crisis, een milieu crisis, en een sociale crisis.  En in...

Denis Smets neemt ontslag als gemeenteraadlid

Sinds 2007 zetelt Denis voor Groen! in de gemeenteraad van Westerlo. Hij volgde toen Inge Bastiaensen op.

Voordien was Denis drie jaar lid van de OCMW-raad van Westerlo.

Denis formuleerde zijn ontslag als volgt :

"Om gezondheidsredenen neem ik ontslag als gemeenteraadslid voor Groen!. Ik zal mijn opvolger uiteraard mee...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

 

De oorspronkelijke gemeenteraadsagenda bestond slechts uit 6 punten. Gelukkig waren er nog een paar bijgevoegde agendapunten, of de gemeenteraad zou na een...

"Beste Vrienden,

Vrienden ... zo wil ik jullie voorlopig blijven noemen tenzij iemand van jullie bezwaar of een beter idee heeft.

Tot voor kort kwamen op deze plaats alleen de Groenen van Westerlo bijeen voor hun maandelijkse vergaderingen, gewoonlijk onder aanvoering van onze lokale coryfee Remi Heylen.

Sinds het Rooiveld offensief van eind 2008 echter is de...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Riolering : ontwerp zoneringsplan

De komende jaren moet fors geïnvesteerd worden in de zuivering van ons water. Immers volgens de Europese richtlijn moet de waterkwaliteit...


door Remi Heylen

voorzitter Groen! Westerlo

De houding van nogal wat leden van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen in het dossier Rooiveld is in tegenspraak met wat hun respectievelijke partijprogramma’s verkondigen voor wat inspraak...

De gemeente Westerlo zoekt een nieuwe bestemming voor de gebouwen van de voormalige rijkswachtkazerne aan de Vismarkt.

In het centrum is er nood aan woonruimte vooral voor jonge gezinnen, alleenstaanden, kansengroepen, enz.

De Vlaamse Overheid en Europa steunen woonprojecten die innovatief zijn op energiegebied.

Het departement Leefmilieu, Natuur en...

Pagina's