Actueel


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Rooiveld"

Het werd weer een bewogen gemeenteraad (wat een verschil met de rustige OCMW-vergaderingen), een barstensvolle raadszaal,...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Resoc Kempen. Goedkeuring streekpact Kempen 2007-2012

RESOC = Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité

De gemeenteraad moest een beslissing nemen over het" Streekpact...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Jeugdhuis "Phoenix"

De huurovereenkomst voor het handelshuis waarin het jeugdhuis "Phoenix" is gevestigd is beëindigd. De gemeente heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten...

naar aanleiding van de gemeenteraad van 30 juni 2008 ..

Luister naar mijn woorden ..

Tijdens de bespreking van het agendapunt over de organisatie van een infovergadering over het Rooiveld liet burgemeester Guy Van Hirtum uitschijnen alsof de aanvraag voor een permanent terrein voor lawaaisporten van de provincie komt.

Het...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Pidpa

In het verleden betaalde iedereen een jaarlijkse rioolbelasting van 37€ aan de gemeente. De gemeente stortte deze ontvangsten dan door aan Pidpa (als vergoeding voor...

In deze rubriek willen we een opsomming geven van Groene voorstellen of acties die destijds door de meerderheid werden weggelachen, maar die nadien of nu wel door de meerderheid worden uitgevoerd.

 

We denken aan:

  • veilige fietspaden
  • meer groen
  • leuke speelpleintjes
  • groene schoolspeelplaatsen
  • fraaie begraafplaatsen...

Er bestaan nogal wat vooroordelen tegen Groen!  Deze worden, vooral door tegenstanders, in stand gehouden om te beletten dat Groen! meer zetels zou halen in de verschillende parlementen.

In deze rubriek willen we die hardnekkige vooroordelen weerleggen.

Maar welke vooroordelen zijn er allemaal?  Het hangt af van de belangen die voor bepaalde groepen spelen.  De bron van...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Bewogen gemeenteraad, de reden daarvoor was dat we twee heikele punten aan de agenda hadden laten toevoegen.

 

Organisatie van een informatievergadering over het...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Hetbegin van deze gemeenteraad verliep nogal chaotisch door het onweer buiten, er kwamen meldingen van de brandweer binnen over ondergelopen straten in Westerlo, en een...


door  Denis Smets

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo

Invoering Diftarsysteem, bij de huis aan huis afvalophaling

Het overgrote gedeelte van deze gemeenteraad werd er gedebateerd over dit punt, waarbij de gemeente de huis aan...

Pagina's