Actueel

De nationale vrouwendag is het geschikte moment om te kijken hoe de vertegenwoordiging van de vrouw in de politiek is. In het schepencollege van Westerlo zijn de vrouwen sterk ondervertegenwoordigd.

Gelijke kansen zijn voor GROEN! altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Als partij passen we al sinds ons aantreden in de politiek (1988) het ritsprincipe toe. Op de...

VOOR

Uit het CD&V-programma van oktober 2006 :

"Een beetje hulp is graag gegeven.

Niet alleen ouderen, maar iedereen die in het leven minder kansen kreeg of met tegenslag te kampen heeft, mag op onze solidariteit rekenen. Ook initiatieven voor gehandicapten, kinderopvang, kansarmen en probleemjongeren verdienen onze aandacht...

Op 2 januari 2007 werd het nieuwe OCMW-bestuur verkozen.

Het OCMW-bestuur wordt niet rechtstreeks verkozen. Het is de gemeenteraad die de leden van het OCMW kiest. Dit gaat via een speciaal systeem waarbij elk gemeenteraadslid 6 stemmen krijgt.

Er zijn 27 gemeenteraadsleden en dus zijn er in totaal 162 stemmen beschikbaar. Het OCMW telt 11 leden (voorzitter inbegrepen)....

Op vraag van meerdere inwoners vroeg Inge Bastiaensen (Groen!) op de gemeente-raad van 26 februari 2007 voldoende openbare toiletten in Westerlo te voorzien.

De CD&V-meerderheid heeft dit voorstel bij monde van Esther Engels afgeschoten.

"Ik stel in mijn toegevoegd punt de vraag naar het plaatsen van openbare toiletten in onze...

Namens Groen! Westerlo wens ik u het allerbeste voor 2007 en voor Groen! is dat in de eerste plaats een goede gezondheid.

Sinds 1 januari ben ik de nieuwe voorzitter van Groen! Westerlo. Ik heb die taak op mij genomen omdat ik geen provincieraadslid meer ben en de nieuwe groene ploeg wil steunen tot ze op eigen kracht kan verder gaan.

In 1976 kwamen in Turnhout...

Groen! Westerlo =
gezond wonen, werken, ontspannen
  • Een gemeente waar het voor iedereen goed wonen en leven is.
  • Een samenleving die de grenzen erkent van wat mens en milieu kunnen verdragen.
  • Een bestuur dat vooruit kijkt en zich niet blind staart op dagjespolitiek.
Dat is voor Groen!Westerlo de inzet van de verkiezingen...

Thuis in je buurt(huis) Groen! wil in elke deelgemeente een buurthuis openen. Dit huis staat open voor iedereen. (Groene) Energie Westel wint met WESTELWIND. Inwoners die investeren in groene energie zullen gemeentelijke steun krijgen. Geen vuiltje aan de lucht ? Lawaai- en geurhinder,..., je hebt er last van. Het schepen-college kan daar iets aan doen. Maar er...

Buurt(gemeente)huis in elk deeldorp

Als je de mensen goed wil informeren en inspraak geven moet je de drempel tussen bestuur en inwoners zo laag mogelijk maken.

Daarom pleit Groen! ervoor om in elk deeldorp een buurthuis te voorzien.

In zo'n buurthuis moet men terecht kunnen voor kleine administratieve handelingen,...

CreaCtief cultuurbeleid = actief en creatief !

Groen! wil een creaCtief cultuurbeleid. Groen! wil creatief talent actief opsporen en kansen geven.

Groen! wil investeren in mensen en ideeën in plaats van in gebouwen.

Cultuur bij de mensen brengen of de mensen bijeenbrengen met cultuur is een uitdaging.

Kunst kan bij de mensen gebracht...

In Westerlo waait geen wind

Groen! vroeg in de gemeenteraad om de plaatsing van windmolens te onderzoeken. Het schepencollege antwoordde dat er onvoldoende wind is in Westerlo.

Er is wél voldoende wind in Westerlo. Maar er waait geen groene wind in het gemeentehuis! Daar moet verandering in komen.

Groen! zal van Westerlo een groene...

Pagina's