Actueel

Naarmate de petroleumprijs stijgt, wordt het voor de derdewereldlanden zeer duur om deze te importeren (gebrek aan deviezen) en moet er gezocht worden naar alternatieven.

Jatropha olie heeft interessante eigenschappen als brandstof:

Zuurtewaarde 38,2 Verzepingswaarde 195 Jodium waarde 101,7 Viscositeit - 31°C (vetzuren) 40,4 Palmitinezuur 4,2 % Stearinezuur 6,9 % Oleïnezuur 43,1...

In India worden kerosine en LPG gebruikt voor het koken.

Kerosine moet geïmporteerd worden in India en dit is een zeer dure brandstof.

Jatropha olie is een zeer goed alternatief voor kerosine. De verbrandingsgassen van jatropha olie zijn zo goed als geurloos en ze laten geen onaangename stank na in het eten (wat wel het geval is bij kerosine).

In...

In Westerlo waait geen wind

Groen! vroeg in de gemeenteraad om de plaatsing van windmolens te onderzoeken. Het schepencollege antwoordde dat er onvoldoende wind is in Westerlo.

Er is wel voldoende wind in Westerlo. Maar er waait geen groene wind in het gemeentehuis!

Daar moet verandering in komen.

Groen! zal van Westerlo een groene energiegemeente maken. Hiervoor willen we...

"Westelwind" - Groen! energieproject voor Westerlo

 

 

Samengevat

Met het project "Westelwind" wil Groen! Westerlo een geïntegreerd energieproject uitwerken. Door te investeren in groene energie en energiebesparing willen we die sector ontwikkelingskansen geven, geld besparen en het milieu gezond maken. Groen! wil dat de gemeente hier het voorbeeld geeft. In het buitenland zijn...

'Westelwind' PROJECTEN
 • Windmolens : "Westelwind" investeert in windmolenpark
 • Groen gas
 • 'Westelwind' plaatst thuiscentrale (micro-WKK)
 • 'Westelwind' als pilootproject voor fijnmazig stroomnetwerk 'Smart Power System'
 • 'Westelwind' : energiecentrale voor Westelse boeren, door co-vergisting.
 • Koolzaadolie : 'Westelwind...
 • WINDMOLENS : "Westelwind" investeert in windmolenpark

   

  In Westerlo kunnen windmolens gebouwd worden

  De windkaarten geven duidelijk de zones aan waar windmolens in onze gemeente kunnen gebouwd worden. Bovendien wil Groen! laten nagaan in hoeverre, landschappelijk ingepast, windmolens in landbouwgebied kunnen gebouwd worden.

  De bouw en exploitatie kan men overlaten aan private...

  Vooraf

  Er zijn verschillende opties mogelijk om GFT- en ander groen afval tot gas te verwerken. Met dat gas kan men zowel warmte als stroom produceren. Groen! wil de biomassa die in de gemeente geproduceerd wordt gebruiken om er groene energie mee te produceren.

  Welk project effectief zal uitgevoerd worden, hangt af van de haalbaarheidsstudies die voor de verschillende opties zullen...

   

  "Westelwind" plaatst thuiscentrale (micro-WKK)

  De kleine warmtekrachtkoppeling of micro-wkk wordt meer en meer in gebruik genoemen. Het systeem levert stroom en warmte.

  In Nederland ontwikkelt men een thuiscentrale. Groen! wil die ontwikkelingen op de voet volgen omdat ze mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van een lokaal duurzaam energienetwerk.

  Volgens Gasunie (...

  Thuiscentrales die stroom opwekken, dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar het wordt nog mooier als je al die centrales aan elkaar kunt koppelen.

  Het systeem is een interpretatie van het concept van de Virtual Power Plant.

  Het systeem is er in eerste instantie op gericht woonwijken te laten profiteren van elkaars energieproductie.

  De wijk kan zichzelf deels van...

  In Westerlo zijn nog verschillende landbouwbedrijven zoals melkveehouders, glastuinbouw, ... actief. Deze produceren reststromen zoals mest en biomassa.

  Van deze reststromen kan biogas geproduceerd worden.

  De investering in een vergistingsinstallatie is voor een landbouwer niet rendabel.

  Bovendien levert co-vergisting d.w.z.het vergisten van mest samen met biomassa het...

  Pagina's