Actueel

KOOLZAADOLIE : 'Westelwind' produceert groene olie

In onze gemeente is er heel wat landbouwgrond die voor de teelt van koolzaad in aanmerking kan komen.

Groen! wil dat de gemeente met de eigenaars die hun grond niet zelf bewerken een overeenkomst sluit om op die gronden koolzaad te kunnen telen. De gemeente sluit met de lokale landbouwers een overeenkomst af waarbij zij in loonwerk de...

ZONNE-ENERGIE : 'Westelwind' zet Westerlo in het zonnetje

Groen! wil hier het voorbeeld van Oud-Turnhout navolgen.

Grondige verbouwingswerken veranderden de gemeentelijke basisschool Salto (Oud-Turnhout) het afgelopen schooljaar volledig van uitzicht. Daarbij werd bijzondere aandacht geschonken aan mens en milieu en werden duurzame technieken waar mogelijk geïntegreerd. Naast een...

Westerlo : gemeente van de zon ?

Groen! wil onderzoeken in welke mate een project zoals in Alkmaar in Westerlo mogelijk is. Niet direct om het op dezelfde schaal uit te voeren. Wel om na te gaan welke mogelijkheden er zijn en hoe de ervaringen van dergelijke projecten op Westelse schaal kunnen gebruikt worden.

 

Projectbeschrijving

De 'Stad van de Zon' is een VINEX-locatie in de...

Groen! wil met de Westelse landbouwers onderzoeken of een project zoals dat van Borsele haalbaar is of dat er andere projecten mogelijk zijn.

 

Project zonnedaken in Borsele

Landbouworganisatie ZLTO Borsele en de gemeente Borsele willen in Borsele een proefproject beginnen met het vervangen van asbestplaten op boerenschuren door dakbedekking met zonnecollectoren.
"Zo...

Met "Westelwind" wil Groen! duidelijk laten zien dat investeren in groene energie loont.

De winsten die Westerlo maakt met de WestelWindprojecten dienen om particuliere investeringen te steunen. Door de impuls die de overheid geeft aan duurzame energie zal de prijs van de installaties mettertijd dalen en betaalbaarder worden.

Toch zal het nog een hele hap in het gezinsbudget...

In de uitgebreide nota over de Jatropha-plant kan u de voordelen die deze plant heeft voor de ontwikkelingslanden, vooral in droge gebieden, nalezen.

Omdat deze plant geschikt is om er plantaardige olie van te maken die geschikt is voor voertuigen of generatoren wil Groen! met "Westelwind" participeren in Jatropha-projecten.

Het sluit aan bij de samenwerking met de Westelse...


door Remi Heylen

voorzitter Groen! Westerlo

11 juli 2004

KMO-plan GROEN!
Kleinschalig Milieuvriendelijk Ondernemen
met Kleine en Middelgrote...

 

 

  • Waait er groene wind door Westerlo ?
  • Hoeveel Euros kan dat opbrengen ? Kosten-baten analyse
  • De windkaarten van Westerlo: klasse-1 en klasse-2 windgebieden

 

Waait er opnieuw een groene wind door Westerlo?

Op de gemeenteraad van maandag 28 juni 2004 kaartte één van de raadsleden de plaatsing...

Wil je de eerste nieuwjaarsspeech van de nieuwe voorzitster Meyrem Almaci horen? Kom dan zeker naar onze nieuwjaarsreceptie!

Een ideaal moment om iedereen te leren kennen en inspiratie en energie op te doen. We blikken even terug op 2014 maar richten de blik vooral op het nieuwe jaar. En dit jaar voorzien we na de speech de mogelijkheid om bij te praten én te dansen.

...

Pagina's