Actueel

Vandaag (09/10/2014) heeft de deputatie van de provincie Antwerpen  de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van de firma Gabriëls om op de Olenseweg nr 269 een tankstation met 12 pompen te mogen exploiteren.

Ook het beroep dat de firma had ingediend tegen de weigering van de bouwvergunning door het college van burgemeester en schepenen werd door de deputatie verworpen....

Samengevat :

Vandaag (06-10-2014) wordt het dossier van het varkensslachthuis te Oevel op de gemeenteraad van Westerlo besproken.  Groen Westerlo steunt het protest. Het slachthuis is een uitwas van  het nefast landbouwbeleid van de Vlaamse Regering van de afgelopen jaren.

Groene steun.

...

Maandag 16 juni vond er in de basisschool De Beeltjens in het Spikdorenveld in Westerlo centrum een hoorzitting plaats over de aanpassingen aan de schoolomgeving. Op het programma stonden de evaluatie van de proefopstelling en voorstellen om de schoolomgeving te verbeteren.

Meteen maar vertellen dat ons voorstel om het spikdorenveldweggetje (van de Koning Leopoldlaan...

Groen Kempen nodigt je uit op haar jaarlijkse nieuwjaarswandeling.

Dit jaar worden we ontvangen door de groep van Geel, die een mooie wandeling in de buurt van het MPI Oosterlo heeft uitgestippeld.

We verzamelen aan het MPI om 13u. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Na de wandeling, vanaf 15u15, verkiezen we een nieuwe regiovoorzitter en regiosecretaris....

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek i.v.m. de milieuvergunningsaanvraag van de firma Gabriëls om op de Olenseweg nr 269 een tankstation met 12 pompen te mogen exploiteren. Op maandag 26 mei 2014 zal Groen Westerlo de gemeenteraad vragen om een negatief advies uit te brengen tegen de inplanting van dit tankstation.

De Olenseweg is een enorm drukke weg met een aantal...

Gemeenschapslokaal Tongerlo

​10.00 - 16.00u

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. Maar dit betekent niet dat we Westerlo volbouwen met appartementen. En als er dan toch een appartement wordt neergezet dan graag met oog voor de omgeving waar dit inpast.

Groot...

“Wellicht beseffen veel ouderen niet hoe groen ze zijn. Ouderen willen levenskwaliteit. Ze leven verbonden met hun medemensen en de natuur. Dat stellen zij centraal.

Groen biedt een antwoord op eenzaamheid, zorgen voor gezin, medemens en milieu. Ouderen zijn opgegroeid met waarden als solidariteit en verbondenheid. Die krijgen nu opnieuw een aantrekkelijke en actuele...

Begin maart vragen de gemeentebesturen van Lille, Kasterlee, Geel en Herentals aan Vlaams Minister van mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in een gemeenschappelijk brief om de N19 tussen Turnhout en Geel op te nemen in het Vlaams vrachtroutenetwerk. Dit ontlast heel wat gemeenten maar Heultje dorp wordt vergeten. Slaapt het gemeentebestuur van Westerlo?

De nieuwe...

Pagina's