Diane Valgaeren

Zoerle-Parwijs

Ik ben Diane Valgaeren, 53 jaar, uit Zoerle-Parwijs, moeder van 3 jongvolwassenen.
Ik geef opleiding en vorming aan laaggeschoolde volwassenen met de bedoeling mensen te versterken, op persoonlijk vlak, in hun zoektocht naar werk. Voor ontspanning hou ik van cultuur in vele vormen, van muziek beluisteren, zingen en dansen, en dat liefst in gezelschap én met gevoel.
Ik ben bezorgd over hoe onze samenleving evolueert naar één waar eigenbelang/eigengewin belangrijker lijkt dan solidariteit. Zorg dragen voor kwetsbare mensen (schoolverlaters, zieken, één ouder gezinnen, ...) en werk maken van betaalbaar wonen in onze gemeente, vind ik nochtans super belangrijk.
‘’De mate van beschaving lees je af aan de manier waarop een samenleving met zijn zwaksten omgaat’’
schreef M. Gandhi en gelijk had hij!