Mobiliteit

Veel aandacht voor het STOP-principe, dat komaf maakt met de dominantie van het private autoverkeer. Eerst de voetganger (Stappen), dan de fietser (Trappen), dan het Openbaar vervoer en pas dan het Privé Personenvervoer.

Met exta aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes,

Actueel

© Fotografie Heidi Rombouts

 

Neen, in Westerlo is publieke ruimte niet eerlijk verdeeld. Wandelaars en fietsers delen een smal fietspad, terwijl het lokale verkeer een brede baan krijgt. De Oevelse dreef verdient beter!


Aan één kant van de Oevelse dreef delen fietsers en voetgangers een strook die 1,8 meter breed is. Als fietser moet je vaak...

Staat uw auto vaak stil? Denkt u na over het verkopen van uw auto of over het kopen van een tweede auto?
Denk dan ook eens na over autodelen.
Een auto die niet vaak gebruikt wordt, wordt een bron van inkomsten doordat iemand anders er mee rijdt en een bijdrage betaalt. Afhankelijk van het type auto betaalt de gebruiker een vaste kilometerprijs tussen € 0,25 tot € 0,35...

Op de gemeenteraad van maandag 25 januari as. staat de goedkeuring van de invoering van een semi-fietsstraat in de Verlorenkost (Westerlo centrum) ter goedkeuring, samen met de aanpassing van het politiereglement en regeling woensdagmarkt die daarvoor nodig zijn.

Groen Westerlo gaat dit zeker goedkeuren. ‘Reeds in het verleden steunde Groen de derde proefopstelling die van...

Pagina's