Ruimtelijke ordening

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken met respect voor het dorpskarakter. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. 

Groen wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. We willen een sociaal, vernieuwend en duurzaam woonbeleid. Onze woningen worden energiezuinig. We moedigen collectieve woonvormen aan en we creëren nieuwe woongelegenheden zonder bijkomende open ruimte aan te snijden.

Op een moment dat er nog duizenden hectares aan industriegronden in Vlaanderen niet benut worden, is het geen goed idee om open ruimte op te offeren voor industrie. Als landbouwgrond schaarser wordt, wordt hij ook duurder voor de landbouwers, die het daardoor moeilijker zullen krijgen. Maar door het verlies aan open ruimte gaan we er met heel de maatschappij op achteruit.

 

 

 

Actueel

(26/01/2015)

De beslissing is gevallen op de gemeenteraad, alleen Groen stemde tegen. De gemeente verkoopt de oude rijkswachtkazerne. Enkel de gevel zou behouden blijven. Hopelijk worden er de nodige voorwaarden opgelegd om dit mooie gebouw in het straatbeeld te behouden.

Reeds in 2009 stelde Groen Westerlo dat de gemeente hier een voorbeeldproject van moet maken. De...

Vandaag (09/10/2014) heeft de deputatie van de provincie Antwerpen  de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van de firma Gabriëls om op de Olenseweg nr 269 een tankstation met 12 pompen te mogen exploiteren.

Ook het beroep dat de firma had ingediend tegen de weigering van de bouwvergunning door het college van burgemeester en schepenen werd door de deputatie verworpen....

Samengevat :

Vandaag (06-10-2014) wordt het dossier van het varkensslachthuis te Oevel op de gemeenteraad van Westerlo besproken.  Groen Westerlo steunt het protest. Het slachthuis is een uitwas van  het nefast landbouwbeleid van de Vlaamse Regering van de afgelopen jaren.

Groene steun.

...

Pagina's