Ruimtelijke ordening

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken met respect voor het dorpskarakter. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. 

Groen wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. We willen een sociaal, vernieuwend en duurzaam woonbeleid. Onze woningen worden energiezuinig. We moedigen collectieve woonvormen aan en we creëren nieuwe woongelegenheden zonder bijkomende open ruimte aan te snijden.

Op een moment dat er nog duizenden hectares aan industriegronden in Vlaanderen niet benut worden, is het geen goed idee om open ruimte op te offeren voor industrie. Als landbouwgrond schaarser wordt, wordt hij ook duurder voor de landbouwers, die het daardoor moeilijker zullen krijgen. Maar door het verlies aan open ruimte gaan we er met heel de maatschappij op achteruit.

 

 

 

Actueel

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek i.v.m. de milieuvergunningsaanvraag van de firma Gabriëls om op de Olenseweg nr 269 een tankstation met 12 pompen te mogen exploiteren. Op maandag 26 mei 2014 zal Groen Westerlo de gemeenteraad vragen om een negatief advies uit te brengen tegen de inplanting van dit tankstation.

De Olenseweg is een enorm drukke weg met een aantal...

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. Maar dit betekent niet dat we Westerlo volbouwen met appartementen. En als er dan toch een appartement wordt neergezet dan graag met oog voor de omgeving waar dit inpast.

Groot...

Vanavond valt bij de wijkbewoners van de Zwarte Braak en Koning Boudewijnstraat onderstaande brief in de bus. Groen Westerlo is niet te spreken over het gebrek aan communicatie van de Geelse Huisvesting met de inwoners van de getroffen wijk. Wij raden de wijkbewoners ten stelligste aan zich te verenigen en samen met Vivas (Vereniging voor Inwoners Van Sociale woningen) in overleg te gaan met...

Pagina's