Een lokaal actieplan tegen kinderarmoede dat zorgt voor optimale kansen voor álle kinderen

09 September 2012

Dit is niet enkel een programmapunt van , maar tegelijk één van de speerpunten van het programma van voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Terecht stellen zij voor dat elke gemeente een lokaal actieplan tegen kinderarmoede ontwikkelt. 'We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen kansen krijgen om zich klaar te stomen voor de samenleving.' Zo omschrijven ze zelf het doel van dit plan.

Groen WesterloJong Groen

En ook Ingrid Lieten, minister van Armoedebestrijding in de Vlaamse regering, roept de nieuwe gemeentebesturen op 'om vanaf oktober 2012 een lokale kinderarmoede aanpak op te nemen in hun bestuursakkoorden'. Zij stelde onlangs het tweede Voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) voor samen met de nieuwe cijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor 2012. Over kinderarmoede zei ze: 'De cijfers waren confronterend en de doelgroep kwetsbaar'. (bron: www.ingridlieten.be )

Er bestaan in Westerlo reeds enkele positieve initiatieven voor kansarme Westelse kinderen. Zo is de hulp bij het huiswerk dat De Dreef vanuit het OCMW organiseert een goed voorbeeld. Maar het is nodig dat het bestuur prioriteit besteed aan het doorbreken van kansarmoede, soms van generatie op generatie. Hiervoor is samenwerking nodig met diverse diensten en verenigingen. Groen Westerlo wil de motor zijn van deze gesprekken en een voortrekkersrol opnemen in het opstellen en uitvoeren van een eenvoudig maar doeltreffend actieplan tegen kansarmoede bij kinderen.