GROEN is niet te spreken over de manier waarop de beleidsnota voor de komende jaren wordt voorgesteld.

26 April 2013

GROEN is niet te spreken over de manier waarop de beleidsnota voor de komende jaren wordt voorgesteld.

Een beleidsnota die bepalend is voor het beleid van een gemeente voor de komende 6 jaar is geen document dat even snel toegevoegd wordt aan de agenda. Dat is een document dat minstens vooraan op de agenda moet staan en waaraan ook burgers mogen participeren om dit op te stellen. Groen is bijgevolg niet te spreken over de manier waarop deze wordt voorgesteld. En dan hebben we het nog niet over de inhoud.beleidsnota

Vanwege de dringendheid moest het nog als extra puntje aan de agenda toegevoegd worden, zo vertelt het bestuur. Dringendheid, ok, maar als bijkomend puntje erbij zetten, zo kortdag voor de gemeenteraad? Is dit dan niet het orgelpunt van een gemeentebestuur? Is dit dan niet waar het om draait?

Verkiezingsbeloftes mogen omzetten in wervende teksten aan ieder die het wil lezen, met daarin de kans om de bestuursvisie en missie voor de komende jaren uit de doeken te doen? In sommige  gemeenten wordt dit zelfs op voorhand aan een commissie voorgesteld, teneinde tijd en ruimte te creëren om tekst en uitleg te geven en kansen te geven om feedback te krijgen. Niet zo dus voor Westerlo. Men neemt 5 maanden de tijd om met een meerderheid van 23 personen een beleidsnota  op te stellen, terwijl de oppositie 1 weekend de tijd krijgt om deze nota te bestuderen. Dit is niet in verhouding en geeft aan dat men dit werk niet serieus neemt.

Vandaar dat wij vandaag inhoudelijk niet volledig kunnen reageren; u houdt dit van ons nog te goed. Na een snelle eerste blik op de nota willen we toch al enkele bedenkingen meegeven:

  • er blijft veel hetzelfde (veelvuldig wordt het werkwoord 'blijven' gebruikt en formuleringen als 'nog  steeds' - 'ook in de toekomst' - 'moet uiteraard verder gezet worden',...) De nota is nauwelijks vernieuwend te noemen en zal weinig verandering teweeg brengen. Was de vorige meerderheidspartij haar historische meerderheid niet kwijt geraakt? Zou de nieuwe bestuurspartner niet voor de verandering zorgen?
  • woorden als sociaal , duurzaam , ecologisch en armoedebestrijding vind je niet of amper terug. Is dé grote uitdaging voor beleidsmakers vandaag de dag niet om de dubbele crisis - op vlak van milieu en op het financiële vlak - aan te pakken en zelfs trachten om te buigen in groeikansen voor een sociale en groene economie?

Groen Westerlo gaat verder de nota uitdiepen, vergelijken met verkiezingscampagnes en enkele eigen voorstellen plaatsen om concreet te gaan. Wij komen hier nog op terug.

 

Bijlage: Beleidsnota Westerlo 2013 - 2018