Groen Westerlo dient bemerkingen in op het MER Sigmaproject Vallei van de Grote Nete

08 Oktober 2013

Groen Westerlo dient bemerkingen in op het MER Sigmaproject Vallei van de Grote Nete

Van 9 september tot en met 8 oktober was er publieke inspraak mogelijk in het Plan-MER voor de herinrichting van de vallei van de Grote Nete in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Maggie diende in naam van Groen Westerlo bemerkingen in op dit milieueffectrapport (MER). Lees hier haar reactie:Wij vragen met aandrang dat er niet met de werken wordt gestart in Westerlo vooraleer de waterkwaliteit van het instromende water voldoet aan de basiswaterkwaliteit van de Grote Nete. Dit is voor Westerlo niet vanzelfsprekend gezien het hoge zoutgehalte van het water in ons gebied. Wij vangen als eerste de vervuiling op van de Grote Laak, nadat deze is samengegaan met de Grote Nete. Daarbij komt dat de VMM het water slechts op een gering aantal stoffen test, waardoor onder andere de zilte samenstelling van het water niet in een rapport over waterkwaliteit verschijnt. Wij vrezen het ergste wanneer vervuild water voor een langere tijd en op een grotere oppervlakte het grondgebied zal indringen.

Verder wensen wij u er attent op te maken dat er nog steeds een historische vervuiling is van oevers en bodem van de Grote Nete in Westerlo. (Herselt ook trouwens). Zware metalen en zelfs het radioactieve Radon bevinden zich in het slib. Een dijk verlagen of openbreken, werken aan oever en bodem tout court, verplaatsen en verspreiden opnieuw deze bodemverontreiniging. Wij vragen dat oever en bodem eerst gesaneerd worden, vooraleer er met de werken aangevangen wordt. Dat dit een gespecialiseerde aanpak vereist, spreekt voor zich. Dat dit een dure operatie wordt, begrijpen wij ook. De factuur hiervoor zou bij de initiële vervuiler moeten gelegd worden. Vingers wijzen hiervoor duidelijk naar Tessenderlo Chemie. Het kan niet zijn dat hun eerdere vervuiling van decennia geleden, nog steeds geen sanering kent en het risico loopt zich verder te kunnen verspreiden.

Wij hopen in jullie ? met name Agentschap voor Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal NV ? een medestander te vinden in een jarenlange strijd om opnieuw een gezonde Grote Nete door Westerlo te laten stromen.

Graag willen wij het dossier komen toelichten, mocht u dit wensen.

Met vriendelijke groeten,

Maggie Van Kerkhoven

Voorzitter Groen Westerlo

Meer info:

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage