Marc Van den Bruel

Marc Van den Bruel

Marc Van den Bruel

Een gezonde gemeente en een gemeente waar de inwoners zich veilig kunnen verplaatsen gaan hand in hand.
Al jaren lang ijver ik voor een gezonde gemeente waar alle inwoners zich veilig en zorgeloos kunnen verplaatsen. Voortdurend moeten we vaststellen dat onze mobiliteit er nog steeds op achteruit gaat en dat we steeds meer en agressiever verkeer moeten verwerken. Jonge ouders hebben schrik om hun kinderen met de fiets de straat op te sturen. Sluipverkeer en files zijn een gesel van onze tijd geworden.
Ik ben er van overtuigd dat enkel via Groen hier structureel verandering kan in komen.
Marc is een oud-strijder bij Groen, en heeft al enkele jaren in de gemeenteraad gezeteld. Als diensthoofd bij de gemeente Herselt kent Marc heel goed de werking van een gemeente. “Eén van mijn specialiteiten is zeker mobiliteit, waarvoor ik in mijn job nu reeds de mobiliteitsdossiers in onze streek opvolg.” Ook ruimtelijke ordening kent voor Marc nog weinig geheimen.

Marc Van den Bruel

Zoerle-Parwijs   |   gewezen gemeenteraadslid

Een gezonde gemeente en een gemeente waar de inwoners zich veilig kunnen verplaatsen gaan hand in hand.
Al jaren lang ijver ik voor een gezonde gemeente waar alle inwoners zich veilig en zorgeloos kunnen verplaatsen. Voortdurend moeten we vaststellen dat onze mobiliteit er nog steeds op achteruit gaat en dat we steeds meer en agressiever verkeer moeten verwerken. Jonge ouders hebben schrik om hun kinderen met de fiets de straat op te sturen. Sluipverkeer en files zijn een gesel van onze tijd geworden.
Ik ben er van overtuigd dat enkel via Groen hier structureel verandering kan in komen.
Marc is een oud-strijder bij Groen, en heeft al enkele jaren in de gemeenteraad gezeteld. Als diensthoofd bij de gemeente Herselt kent Marc heel goed de werking van een gemeente. “Eén van mijn specialiteiten is zeker mobiliteit, waarvoor ik in mijn job nu reeds de mobiliteitsdossiers in onze streek opvolg.” Ook ruimtelijke ordening kent voor Marc nog weinig geheimen.