02 jan 2000

Nieuwjaarsreceptie en Provinciale verkiezingen Turnhout

Verkiezing provinciale voorzitter, - secretaris, PORA en voorgedragen mensen partijbestuur. Stemmen tijdens de receptie met hapjes en muzikale omkadering. - Verkiezingen voor PORA

- Verkiezingen provinciaal voorzitter en ?secretaris in Antwerpen

Meer info volgt nog.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.