Peter Van de Velde

Zoerle-Parwijs

Peter is geboren in het topjaar 1961 en woont in Zoerle-Parwijs. Trotse papa van 2 volwassen dochters die aan hun eigen weg werken.
“Ik leef op hoop wanneer ik zie welke burgerinitiatieven er in Westerlo en de Zuiderkempen van de grond komen:
  • Repair cafés waar je gratis spullen kan (laten) herstellen,
  • Geefpleinen waar er gratis kan gewinkeld worden,
  • tuinen die door verschillende mensen samen bewerkt worden,
  • swishing en swap namiddagen waar kleren worden geruild,
  • Digiklap waar je door vrijwilligers (mvx) wordt geholpen als je problemen hebt met je smartphone of tablet.
Samen met de activiteiten van de talloze middenveldorganisaties en culturele vzw's vormen zij het kloppend hart van onze diverse gemeenschap. Gedragen door vrijwilligers en voor iedereen bereikbaar.
Het is de taak van het nieuwe gemeentebestuur om deze initiatieven nog meer te ondersteunen en te faciliteren: een toegewezen verantwoordelijke ambtenaar (schepen van transitie), promotie van activiteiten via de gemeentelijke kanalen, ter beschikking stellen van locaties, gelegenheden voor netwerking.”
een schepen van transitie ondersteunt deze initiatieven