Bermdecreet

Toegevoegd agendapunt rond het Bermdecreet door Marc Van den Bruel

Als je alle wegbermen in Westerlo naast elkaar zou leggen zou je beschikken over een enorm natuurgebied. Spijtig genoeg is dit niet mogelijk. We kunnen er wel voor kiezen om specifieke planten hier in het wild te laten groeien. Elke plant leeft samen met een eigen insectenwereld. Een ecologisch bermbeheer, georganiseerd door het gemeentebestuur zou de diversiteit in dit leefgebied fors kunnen vergroten. Zo verkrijgen insecten ankerpunten om zich in het landschap te verplaatsen.

Tags: 

The Last Post

“I know my place” is een zin die in de Britse comedy even bekend klinkt als “I know nothing” en “I will only say this once”.  Toen iemand me vroeg waaraan ik dit plaatsje op deze lijst te danken had, antwoordde ik  met : “Ik zou het niet weten”.

Iets later schreef ik dit tekstje. Het is misschien mijn ultieme afscheid aan meer dan 20 jaren schrijfwerk voor Westerlo.  En “be careful“ , “dit zeg ik maar één keer”.

Ooit was dit bedoeld als persoonlijke brief aan mensen die ik kende.

Tags: 

Forever young .. voor altijd groen

 

 

Dat je met Gods hulp en zegen

altijd vindt waar je naar streeft,

Dat je zorg draagt voor elk-ander

dat die ander om je geeft,

Dat je als je naar de sterren klimt

een stap vooruit  mag doen,

en dat je blijft…voor altijd Groen

 

Dat je leert wat juist en fout is,

dat je daar dan ook naar leeft ...

Dat je oog hebt voor wat waar is,

voor het licht dat je omgeeft,

Dat je stand houdt , steeds jezelf blijft

Tags: 

Folderkolder

Voor wie onder de verkiezingsdruk op barsten staat, hier een paar versjes die alle plak- en schrijfwerk en stemmingmakerij relativeren. Ook een beetje voor diegenen die vinden dat hier meestal te hoogdravende praat verteld wordt. Waarom alles relatief is, dat is simpel te verklaren. Poepsimpel zelfs.

 

Zoals elk hondje liefst

in zijn eigen hoekje plast,

zo leest elke lezer liefst

wat in zijn eigen boekje past.

 

In Antwerpen is een campagne

een strijd om ’t Stad.

Tags: 

Doe de Stemtest

Op vraag van onze voorzitter, en het belang kennende van onze regionale televisiezender heb ik op basis van hun programma’s zelf een stemtest ontworpen. Hij is gebaseerd op bekende rubrieken van onze zender, en gaat als volgt.

 

1. Voor wie bakt Guy ?

a. voor zichzelf

b. voor kroonprins Filip

c. voor de controleurs van Michelin

d. voor al zijn onderdanen

 

2. Tandem : Wie zit er op de tandem die ons op dinsdag 16 oktober rondleidt  in Westerlo?

a. Guy en Dora

b. Herman en Assunta

c. Marc en Evelien

Tags: 

Marktactie met Bart Staes

Op woensdag 3 oktober kwam Groen Europarlementariër Bart Staes ons een handje toesteken met flyeren op de wekelijkse markt in Westerlo.

Bart Staes is lijstduwer op de Groen-lijst voor de provincieraadsverkiezingen in ons district.

Hij ondersteunt hiermee onze Assunta Geens die onze lijsttrekker is voor de provincieraad.

Het was een geslaagde actie, getuige de foto's ..

Tags: 

Het drama van King Lear

Onlangs vroeg iemand die was gaan “canvassen”, hoe het toch komt dat de ideeën van Groen bij een massa mensen zoveel sympathie ondervinden, maar dat dit tot nu toe nooit in kiessucces werd omgezet.

Die vraag is me al vaker gesteld. Ik antwoord dan altijd met : ”Dat is het King Lear syndroom”. “King wie ...,” zeggen ze dan. Niemand kent het. Toch behoort het tot onze dagelijkse leefwereld.

Tags: 

Ook getest op dieren

In de natuur, waarom wij allen zo geven,

zijn er vele technieken om te overleven.

 

Vogel, amfibie, insect of zwam ...

zetten soms een hoge borst op, of kam.

Of zij verkleuren op ’t geschikte moment

zodat ‘geen kat ‘ hen nog als eetbaar herkent.

Wil je onverteerbaar lijken ... dat kan je

in ’t geel of in ‘t rood, dus ook in ‘t oranje.

 

Een zwak vogeltje dat op ruggen plakt,

sluit met krokodil of buffel een pact.

Bescherming zoeken bij de groten der aarde

Tags: 

Maria4belgium

Op TV hoorde ik hoe een advocaat met streepjespak en Antwerps accent verdedigde, waarom hij leden van Sharia4belgium verdedigde. Elke Belg heeft recht op onze rechtspraak, ook al wil hij die afschaffen. Zijn argument houdt steek, om maar eens een terroristenterm te gebruiken. Maar hij klonk net zo geloofwaardig als een slager die een kookboek voor vegetariërs aanprijst. Waarom wordt zo’n oproerkraaier in de media altijd bovenop de puinhoop geplaatst, die hij veroorzaakt. Zet hem niet zo sterk in het licht. In het donker kraait elke haan wat minder.

Tags: 

Koppen gezien

Mijn zoon vroeg me daarstraks, waarom hij in dat oerwoud van reclamepanelen zo weinig van Groen ziet. En niets van zijn vader. Toen ik hem zei dat ik stilte boven lawaai, bescheidenheid boven opschepperij, uit-zicht boven ge-zicht, en zin boven onzin verkies, antwoordde hij terecht : “Ge overschat de mensen”.

Mij stoort niet alleen de ongelooflijk opdringerige aanblik van al die koppen. Mij stoort ook wie voor wie in zijn voortuintje zo’n bord aan ons voorschotelt.

Muren hebben soms oren, maar voorgevels krijgen nu gezichten.

Tags: 

Pagina's

Abonneren op RSS -