Alles

Eerst lachen met Groen! .. om het daarna zelf te doen

In deze rubriek willen we een opsomming geven van Groene voorstellen of acties die destijds door de meerderheid werden weggelachen, maar die nadien of nu wel door de meerderheid worden uitgevoerd.

 

We denken aan:

  • veilige fietspaden
  • meer groen
  • leuke speelpleintjes
  • groene schoolspeelplaatsen
  • fraaie begraafplaatsen
  • thuiscomposteren
  • gescheiden afvalophaling
  • gescheiden riolering
  • herbestemming kamp C
  • ...

Heden ten dage is iedereen groener dan groen.

Tags: 

Vooroordelen tegen Groen!

Er bestaan nogal wat vooroordelen tegen Groen!  Deze worden, vooral door tegenstanders, in stand gehouden om te beletten dat Groen! meer zetels zou halen in de verschillende parlementen.

In deze rubriek willen we die hardnekkige vooroordelen weerleggen.

Maar welke vooroordelen zijn er allemaal?  Het hangt af van de belangen die voor bepaalde groepen spelen.  De bron van vooroordelen is angst, onbegrip, onwetendheid.

Tags: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Alles