Alles

Jatropha : Toepassingen van de jatropha plant

2.1. TUINPLANT

De plant kan als tuinplant worden aangeplant. De plant kan in een stedelijke omgeving worden toegepast om dorre gronden te herbebossen of om te vermijden dat onkruiden woekeren. De plant kan als haagplant gebruikt worden: hij kan zonder veel probleem gesnoeid worden op de gewenste hoogte en in de gewenste vorm.

Tags: 

Jatropha : Cultuur van de Jatropha plant

3.1. Grond

Jatropha is zoals eerder gesteld bijzonder geschikt om dorre gebieden te herbebossen. De plant stelt weinig eisen wat water betreft. Jatropha is bestand tegen een zure omgeving, groeit op steenachtige bodem, in kiezel en op zilte en zelfs kalkachtige gronden.
Omdat het eenvoudig is om door te stekken of met zaad de plant te vermenigvuldigen, is het mogelijk om de plant op grote schaal aan te planten zonder daarvoor met potplanten te werken. Potplanten zijn om verschillende redenen kostelijk.

Tags: 

Jatropha : Economisch potentieel van de Jatropha olie

Jatropha olie wordt gebruikt voor het produceren van zeep.

Als de giftige olie kan worden omgezet in een consumeerbare olie, kan dit leiden tot een zegen voor de conventionele landbouw omdat onvruchtbare landbouwgrond dan ook landbouwgewassen kan voortbrengen.

Tenslotte kan de olie als biobrandstof voor wagens en dieselgroepen worden toegepast. Naarmate de fossiel brandstoffen duurder en schaarser worden kan deze hernieuwbare brandstof belangrijker worden.

In vergelijking met andere oliegewassen scoort jatropha zeer goed:

Tags: 

Jatropha : Alternatief voor kerosine als brandstof

In India worden kerosine en LPG gebruikt voor het koken.

Kerosine moet geïmporteerd worden in India en dit is een zeer dure brandstof.

Jatropha olie is een zeer goed alternatief voor kerosine. De verbrandingsgassen van jatropha olie zijn zo goed als geurloos en ze laten geen onaangename stank na in het eten (wat wel het geval is bij kerosine).

In Mali wordt nog veel houtskool gebruikt als brandstof voor het koken. Het spreekt voor zich dat houtskool zeer slecht scoort:

Tags: 

Westelwind : Voorwoord

In Westerlo waait geen wind

Groen! vroeg in de gemeenteraad om de plaatsing van windmolens te onderzoeken. Het schepencollege antwoordde dat er onvoldoende wind is in Westerlo.

Er is wel voldoende wind in Westerlo. Maar er waait geen groene wind in het gemeentehuis!

Daar moet verandering in komen.

Tags: 

Westelwind investeert in windmolenpark

WINDMOLENS : "Westelwind" investeert in windmolenpark

 

In Westerlo kunnen windmolens gebouwd worden

De windkaarten geven duidelijk de zones aan waar windmolens in onze gemeente kunnen gebouwd worden. Bovendien wil Groen! laten nagaan in hoeverre, landschappelijk ingepast, windmolens in landbouwgebied kunnen gebouwd worden.

Tags: 

Westelwind : Groen gas

Vooraf

Er zijn verschillende opties mogelijk om GFT- en ander groen afval tot gas te verwerken. Met dat gas kan men zowel warmte als stroom produceren. Groen! wil de biomassa die in de gemeente geproduceerd wordt gebruiken om er groene energie mee te produceren.

Welk project effectief zal uitgevoerd worden, hangt af van de haalbaarheidsstudies die voor de verschillende opties zullen gemaakt worden.

Het warm water moeten we niet meer uitvinden. We moeten enkel nagaan op welke manier we die nieuwe energievormen het best gebruiken.

Tags: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Alles