Alles

Het gemeentebestuur kiest zelf voor energie-efficiënte gebouwen en voor groene stroom

Het gemeentebestuur moet ten volle haar voorbeeldfunctie vervullen: energie besparen in eigen gebouwen, efficiënte openbare verlichting, aankopen van groene stroom.

Energiebesparing onder de vorm van laagenergie en passief woningen moet ingang vinden, in het bijzonder in de sociale huisvesting.

Tags: 

Het gemeentebestuur stimuleert efficiënt energiegebruik bij de Westelaren

Groen Westerlo wil haar inwoners stimuleren om zelf renovatie en energiebesparende ingrepen in handen te nemen. Zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen wordt energiebesparing, en isolatie in het bijzonder ten volle gestimuleerd.

In de stedenbouwkundige verordeningen worden uitdrukkelijk voorwaarden opgelegd aan nieuwe woningen en gebouwen in verband met het energiepeil en de productie van groene stroom en warmte.

Dit gebeurt waar nodig via een systeem van premies, begeleidingen en eigen fiscaliteit.

 

Tags: 

Groenafval gratis af te leveren op containerpark

Westerlo zet actief in op afvalpreventie: langs verschillende kanalen promoten we het voorkomen van afval. Wat niet voorkomen kan worden, proberen we te hergebruiken. Westerlo werkt nauw samen met de kringwinkels.

Groen zal de tarieven van het containerpark herbekijken. Deze moeten de burgers stimuleren hun afval naar het containerpark te brengen. Afval dat hergebruikt kan worden (vb. groenafval), moet GRATIS afgeleverd kunnen worden.

Als eerste stap willen we dat groenafval er GRATIS afgeleverd kan  worden.

Tags: 

Een volwaardig jeugdcentrum

Groen Westerlo wil dat kinderen, jongeren, jeugdhuizen en jeugdverenigingen betrokken zijn bij het uitwerken, opmaken en aansturen van het beleid in onze gemeente. Een gemeentebestuur met Groen in het bestuur wil o.a. een goede jeugdinfrastructuur en zelforganisatie verwelkomen en ondersteunen. Wat is nodig?

Een volwaardig jeugdcentrum als centrale plek voor jongeren, een vrijetijdscentrum, een ontmoetingsruimte, een informatie- en adviescentrale, een repetitielokaal voor muzikanten.

Tags: 

Een voltijdse jongerenwerker

Groen Westerlo herkent het nut van het inzetten van een extra voltijdse jongerenwerker (m/v) in het jongerencentrum. In bestaande jeugdcentra in andere gemeenten of steden wordt er vandaag reeds ingezet op één of meerdere jongerenwerker(s) met een sociaal maatschappelijke en/of culturele opleiding.

Deze enthousiaste jongerenwerker heeft een veelzijdige jobinhoud:

Tags: 

Een lokaal actieplan tegen kinderarmoede dat zorgt voor optimale kansen voor álle kinderen

Dit is niet enkel een programmapunt van Groen Westerlo, maar tegelijk één van de speerpunten van het programma van Jong Groen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Terecht stellen zij voor dat elke gemeente een lokaal actieplan tegen kinderarmoede ontwikkelt. ‘We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen kansen krijgen om zich klaar te stomen voor de samenleving.’ Zo omschrijven ze zelf het doel van dit plan.

Tags: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Alles