Gemeenteraad

GROEN is niet te spreken over de manier waarop de beleidsnota voor de komende jaren wordt voorgesteld.

Een beleidsnota die bepalend is voor het beleid van een gemeente voor de komende 6 jaar is geen document dat even snel toegevoegd wordt aan de agenda. Dat is een document dat minstens vooraan op de agenda moet staan en waaraan ook burgers mogen participeren om dit op te stellen. Groen is bijgevolg niet te spreken over de manier waarop deze beleidsnota wordt voorgesteld. En dan hebben we het nog niet over de inhoud.

Tags: 

Abonneren op RSS - Gemeenteraad