Milieu

Groen Westerlo dient bemerkingen in op het MER Sigmaproject Vallei van de Grote Nete

Van 9 september tot en met 8 oktober was er publieke inspraak mogelijk in het Plan-MER voor de herinrichting van de vallei van de Grote Nete in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Maggie diende in naam van Groen Westerlo bemerkingen in op dit milieueffectrapport (MER).

Lees hier haar reactie:

Tags: 

Samen werken aan biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levensvormen in onze gemeente, ons land, of zoals je wil, onze hele planeet. Spreekt men over biodiversiteit dan spreekt men o.a. over  planten, dieren, zwammen en micro-organismen, maar ook over de leefgebieden waarin ze leven.

Hoe meer variatie aan soorten er in onze gemeente voorkomt, hoe groter we de biodiversiteit kunnen noemen. Hoe meer planten, dieren en vlinders er verdwijnen, hoe armer dus de biodiversiteit.

Tags: 

Groen! wil duidelijkheid over bodemverontreiniging

 

In GvA-Kempen van 15/01/2011 minimaliseert burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) de vervuiling bij de Oevelsedreef:

 

"(...) Hét twistpunt is nu de vraag of de gestorte grond (...) (nog) afval is. Volgens velen - ook uit groene hoek - is dat daar het mooiste natuurhoekje van Tongerlo.(...)"

Het is voor Groen! een raadsel wie bedoeld wordt met "ook uit groene hoek".  De kern van het verhaal is de bodemverontreiniging.  Groen! wil het dossier in alle objectiviteit op de gemeenteraad behandelen.

Tags: 

Verenigingen vergoeden voor het inzamelen van zwerfvuil

Zwerfvuil is een fenomeen dat zich voordoet langs alle wegen van Westerlo.  Het opruimen door personeel is een dure aangelegenheid.  Zwerfvuilacties hebben tot doel om naast het opruimen van het zwerfvuil ook de problematiek in de kijker te plaatsen en de bevolking te sensibiliseren.

Verenigingen zijn steeds op zoek naar middelen om inkomsten te verwerven om hun werking te financieren.  Door de gemeentelijke overheid worden nu reeds verenigingen ingeschakeld om taken tegen een bepaalde vergoeding te vervullen.

Tags: 

Abonneren op RSS - Milieu