Opiniestuk

Vooroordelen tegen Groen!

Er bestaan nogal wat vooroordelen tegen Groen!  Deze worden, vooral door tegenstanders, in stand gehouden om te beletten dat Groen! meer zetels zou halen in de verschillende parlementen.

In deze rubriek willen we die hardnekkige vooroordelen weerleggen.

Maar welke vooroordelen zijn er allemaal?  Het hangt af van de belangen die voor bepaalde groepen spelen.  De bron van vooroordelen is angst, onbegrip, onwetendheid.

Tags: 

Abonneren op RSS - Opiniestuk