Samenleven

Noord-Zuid beleid. Stappenplan naar 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking.

Noord-Zuidbeleid is geen geïsoleerd beleidsdomein. Een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid heeft aandacht voor milieu, klimaat , duurzame ontwikkeling  maar ook voor cultuur, jongeren en participatie. De coördinatie van deze samenwerking is in handen van de gemotiveerde schepen van ontwikkelingssamenwerking.  Noord-Zuid en/of duurzaamheidsambtenaar zijn de spelverdelers binnen de administratie.

Het is belangrijk dat  de diensten en organisaties  die zich hiermee bezighouden, samenwerken en samen actie voeren om de bevolking gevoelig te maken voor deze thema’s. 

Tags: 

Abonneren op RSS - Samenleven