Senioren

Een vernieuwend sociaal huisvestingsbeleid

Steeds meer mensen kiezen voor één of andere vorm van samenhuizen. Dat is compact, betaalbaar en sociaal wonen. Als gemeentebestuur willen we de barrières wegwerken en alle vormen van samenhuizen stimuleren : het maakt wonen betaalbaar en het zorgt voor een sociaal vangnet van kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders. En het kan het leven heel plezant maken. Een groep die ook erg gebaat is bij nieuwe woonvormen zijn onze senioren. Zij wonen nu vaak in te grote, slecht geïsoleerde woningen en hebben geen geschikt alternatief.

Tags: 

Abonneren op RSS - Senioren