Westelwind

Westelwind : Energiecentrale voor Westelse boeren

In Westerlo zijn nog verschillende landbouwbedrijven zoals melkveehouders, glastuinbouw, ... actief. Deze produceren reststromen zoals mest en biomassa.

Van deze reststromen kan biogas geproduceerd worden.

De investering in een vergistingsinstallatie is voor een landbouwer niet rendabel.

Bovendien levert co-vergisting d.w.z.het vergisten van mest samen met biomassa het beste resultaat.

Met "Westelwind" wil Groen! een samenwerkingsformule aanbieden waar de reststromen op de meest optimale manier vergist worden.

Tags: 

Abonneren op RSS - Westelwind