Tessenderlo Chemie mag - na de Laak - nu ook Demer en Dijle niet verknoeien

14 November 2007

De milieuvergunningsaanvraag voor de verlenging van de exploitatie van TC ligt thans voor en wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat eindigt op 19 november. Omdat er nog steeds geen werk is gemaakt van vroeger beloofde saneringen is Groen! kritisch. Reeds in 1988 werden ons terug vissen in de Laak beloofd door toenmalig minister Dupré. 20 jaar later zijn we nog geen visje verder en moeten vissers nog de eerste 'beet' krijgen.TC vraagt vanaf 2012 verlenging van zijn exploitatie en wil met zijn zout afvalwater naar de Demer in Testelt bij Scherpenheuvel of naar de Dijle in Werchter. Groen! is op zijn hoede.

Als deze aanvraag wordt goedgekeurd wordt de lozing op één van die plekken onvermijdelijk.

Uit vroegere onderzoeken is gebleken dat de zoutlozingen via de Laak het grondwater tot op een diepte van 100 m hebben vervuild.

De invloed op onze drinkwaterwinning is daarom enorm groot. In Westerlo werd vroeger om die reden een drinkwaterwinning van Pidpa gedeeltelijk gesloten.

Niet alleen diep in de grond vormt de zoutlozing een probleem maar ook in de oppervlaktewateren is zout onduldbaar. Langs de Demer zijn belangrijke overstromingsgebieden voorzien in het kader van het integraal waterbeheer en het voorkomen van overstromingen. Als deze overstromingsgebieden zich straks gaan vullen met zout water komen we weer voor onoplosbare milieu- en natuurproblemen te staan. Deze problemen kennen we nu uit het recente verleden en die mogen we dus nu zeker niet op een andere plek nog eens herhalen met alle nadelige gevolgen voor landbouw en natuur.

Daarnaast is een belangrijke vraag die zich opdringt waarom TC zich niet moet richten naar de milieukwaliteitsnorm van 200mg chloride/liter waarvan we nu al weten dat die in 80 % van de lozingen fors zal overschreden worden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems vroeg vandaag minister Crevits wat haar houding is in dit dossier, waarom de sanering die in 2003 beloofd werd tot nu toe zonder gevolg is gebleven en waarom binnen de MER niet alle alternatieven werden onderzocht (alternatieven naar bronaanpak door ontzilting en verleggen lozingspunt naar de Schelde).

Minister Crevits verklaarde wel bereid te zijn alternatieve mee te onderzoeken maar ging niet in op alle aspecten van het dossier in en speelde de bal door naar de Limburgse Bestendige Deputatie.

Groen! roept de betrokken gemeentebesturen en burgers op om gebruik te maken van het lopende openbaar onderzoek en bezwaren in te dienen voor 18 november.

 

Rudi Daems , Vlaams volksvertegenwoordiger

Betty Kiesekoms , Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Johan Van de Schoot , Gemeenteraadslid Aarschot