Uit de raad van 22 april 2013

 

 

 

 

GROEN is niet te spreken over de manier waarop de beleidsnota voor de komende jaren wordt voorgesteld.

Een beleidsnota die bepalend is voor het beleid van een gemeente voor de komende 6 jaar is geen document dat even snel toegevoegd wordt aan de agenda. Dat is een document dat minstens vooraan op de agenda moet staan en waaraan ook burgers mogen participeren om dit op te stellen. Groen is bijgevolg niet te spreken over de manier waarop deze beleidsnota wordt voorgesteld. En dan hebben we het nog niet over de inhoud. Lees verder...

 

Groen Westerlo plaatste het dossier Trage Wegen op de agenda op zoek naar antwoorden.

Vorig jaar gaf het gemeentebestuur van Westerlo de opdracht aan de vzw Trage Wegen om de situatie in Westerlo-centrum en Zoerle-Parwijs in beeld te brengen en advies uit te brengen ivm onderhoud en verbetering aan deze wegen. Voor Groen is het duidelijk: trage wegen zijn een belangrijk onderdeel in het mobiliteitsdebat. We zijn dus blij met de aandacht van het bestuur voor de trage wegen.

We stelden wel enkele vragen aan de bevoegde schepen:

  • Zal er een onderhoudsplan voor onze trage wegen in het beleidsplan worden opgenomen zoals dat bij veel gemeenten het geval is?
  • Zal het huidige gemeentebestuur adviezen van de vzw Trage Wegen ter harte nemen en uitvoeren?
  • En wanneer wil het gemeentebestuur het Trage Wegenbeleid in de andere deelgemeenten van Westerlo aanpakken?

De schepen vertelde ons dat dit dossier binnenkort aan het volledige schepencollege wordt toegelicht en dat er dan over beslist wordt. Het is de bedoeling om dit project ook naar de andere deeldorpen door te trekken. Verdere antwoorden op onze vragen volgen, zo vernemen we.Groen Westerlo kijkt hier alvast naar uit. Dit was en is een lovenswaardig initiatief waar we allemaal samen achter staan.

 

Tags: