Mobiliteit en verkeersveiligheid

Elke inwoner van Westerlo, jong én oud, moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers verdienen de ruimte en de maatregelen die dit mogelijk maken. Veilig kunnen wandelen en fietsen moet weer vanzelfsprekend zijn.

 

Groen zal investeren in betere en veilige fietsroutes tussen deeldorpen, naar school, werk, jeugdbeweging of sportclub. Als het aan ons ligt, komt er – zoals in wel meer gemeenten – een digitale schoolroutekaart. Die brengt de knelpunten op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen in kaart.

Trage wegen (Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers) zijn een belangrijk onderdeel in het mobiliteitsdebat. Trage wegen zijn meestal ideale veilige verbindingswegen voor fietsers en voetgangers. Wij gaan voor een verdere inventarisatie in alle deeldorpen en de opname van een onderhoudsplan voor deze wegen in het beleidsprogramma. 

 

Heultje krijgt een volwaardige fietssnelweg op de oude spoorweg Aarschot –Herentals. In de dorpskernen leggen we echte  fietsstraten aan: daar hebben fietsers voorrang op auto's.  Zone 30 voeren we in alle dorpskernen in.  Sluipverkeer pakken we resoluut aan. 

 

Ook ouderen gaan dikwijls te voet of met de fiets. Als voetpaden, fietsinfrastructuur en openbaar vervoer niet in orde zijn, dreigt voor veel ouderen eenzaamheid. Voor mensen met een fysieke beperking zorgen we voor goed onderhouden en obstakelvrije voetpaden. Iedereen heeft recht op mobiliteit.

 

Openbaar vervoer komt steeds meer onder druk te staan. Bij De Lijn moeten we een vlotte verbinding met onze buurgemeenten blijven bepleiten. We vragen eveneens een mobiele lijnwinkel op onze wekelijkse markt.

 

Een autodeelsysteem zoals Cambio willen we naar Westerlo halen.

 

Een bijzonder aandachtspunt is de situatie in Heultje dorp. De oorzaak van het probleem is dat men de transportsector een plaats gegeven heeft waar er geen goede ontsluitingswegen zijn.  Dit is een bovenlokaal probleem dat niet op te lossen is door één gemeente alleen.  De huidige oplossing waar het gemeentebestuur en andere oppositiepartijen steeds maar weer mee afkomen en die het verkeer moet spreiden over de verschillende buurgemeenten werkt overduidelijk niet, omdat die gemeenten systematisch hun wegen afgesloten hebben voor zwaar vrachtverkeer.  Als lokaal gemeentebestuur kan je dan nog denken aan het aanpassen van de wegen op grondgebied Westerlo.  De optie om het bestaande wegtracé aan te passen lijkt ons praktisch niet haalbaar en is tevens maar een lapmiddel.  Een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen lijkt ons ook niet de juiste keuze, omdat het een aanslag is op onze open ruimte.

 

Groen Westerlo wil voluit gaan voor een structurele oplossing door met de betrokken transportbedrijven en de Vlaamse overheid in overleg te gaan over herlocatie naar een plaats met directe ontsluitingsmogelijkheden.  Een terrein gelegen dicht bij een snelweg lijkt ons daarbij een logische keuze voor de inplanting van een transportbedrijf. Een herlocatie kost veel geld? Ook de oplossingen die worden voorgesteld door de andere partijen (heraanleg centrum, 2 routes voor aan en afrijdend verkeer, nieuw wegtracé) kosten geld en zijn pakken de oorzaak van het probleem niet aan.

 

Wij willen daarenboven het industrieterrein zelf omvormen naar een ambachtelijke zone met duidelijke vermelding in de voorwaarden dat zware industrie, Seveso-bedrijven, transportfima’s, … zich hier niet meer kunnen vestigen.  Dit is dan de langetermijnvisie.  Uiteraard kan dat alleen bij nieuwe aanvragen opgelegd worden, maar zo bekomen we een uitdoofscenario.  Het duurt dan misschien nog 20 jaar, maar dan zijn we er tenminste mee bezig.  Eigenlijk had het gemeentebestuur dit 20 jaar geleden al kunnen doen.  Dan zaten we nu niet meer opgeschept met die overlast.