GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr: onze visie

07 April 2021

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr: onze visie

Groen Westerlo spreekt zich stellig uit TÉGEN het voorgestelde tracé op Westels grondgebied

De Vlaamse Overheid legt een plan voor om een nieuwe ondergrondse pijpleidingstraat aan te leggen tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. Momenteel worden er drie tracés onderzocht waarvan er twee door onze gemeente zouden lopen.

Nog tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over dit voorgelegde plan en kan iedereen reageren.

In zo'n leidingstraat kunnen 5 à 8 ondergrondse pijpleidingen gebundeld aangelegd worden. Het plan spreekt van een strook van 45 meter breed, maar volgens het kabinet van Demir zou het zelfs 70 meter breed zijn. De extra 25 meter in de rand zou dan kunnen gebruikt worden voor plaatselijke leidingen.

Standpunt Groen Westerlo

 Groen Westerlo spreekt zich stellig uit TÉGEN het voorgestelde tracé op Westels grondgebied, omdat:

 dit een te grote aanslag is op onze open ruimte. Op de kaart bij dit bericht is duidelijk te zien hoe het tracé kilometers landbouwgebied én bos doorkruist. Het zou gaan om grosso modo 3.000m door bosgebied. Dat is 35 voetbalvelden ! 

 dit voor serieuze hinder voor de omwonenden gaat zorgen tijdens de werken en er een blijvend veiligheidsrisico zal bestaan eens alles er ligt 

 Bovenop het veiligheidsrisico o.w.v. de aard van de getransporteerde stoffen, gaan de percelen van omwonenden ook serieus in waarde verminderen. Een letterlijke streep door de rekening. 

 deze aanslag op bossen en velden niet te rijmen valt met de klimaatplannen die alle overheden opgesteld hebben. In deze tijd van klimaatactieplannen, roep naar behoud van natuur en open ruimte, behoud van bestaande bossen, boomplantacties, .. kan dit echt niet door de beugel ! 

Bezwaar indienen

 Wij zullen als Groen Westerlo in ieder geval onze bezwaren en bemerkingen indienen bij de Vlaamse Overheid. 

Tijdens de periode van publieke raadpleging hierover die nu nog loopt tot einde van deze maand kan iedereen reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

Klik hier voor ons bericht over hoe je concreet een bezwaar kan indienen (inclusief een volledig uitgewerkt voorbeeld bezwaarschrift).

Alle info over dit project

 Alle info over dit project is terug te vinden op de website van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

ℹ Op deze website van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid vind je een kaart waarop je interactief kan inzoomen tot op huis- en perceel-niveau, en aldus exact kan nagaan waar het voorgestelde tracé zal lopen.
 Opgelet: de dikte van de traject-lijn op die kaart stelt op schaal maar 10 meter voor. In werkelijkheid moet je je dus een zone voorstellen die 7 keer breder is

 

Kaart met de drie voorgelegde tracés :

Traces_drie_opties_-_Routekaart_-_Omgeving_Vlaanderen.png