Leefbare Dorpen

Met de slogan Wervelend Westerlo wil CD&V je verleiden om voor hen te kiezen, N-VA heeft het over een Welvarend Westerlo. Wat dat zoal betekent? De Baobab Beach Bar, een openluchtdiscotheek in hartje Westerlo, krijgt zonder verpinken een vergunning. De omgeving mocht van ons gemeentebestuur maandenlang gratis meegenieten van de verkeersdrukte en lawaai tot diep in de nacht. In Oevel verdwijnt de buurtwinkel,  maar ons gemeentebestuur droomt nu al van een Leisure & Retailpark aan 't Kuipke. Wat dat precies inhoudt zullen de buurtbewoners pas merken zodra het project gerealiseerd is. 

 

Wat dringend nodig is, is een inperking van de ongeordende wildgroei aan luxeappartementen.  Het ruimtelijk structuurplan van Westerlo dateert intussen al van 2006 en is dringend aan herziening toe.  Focus moet liggen op kwaliteitsvol wonen. Het onroerend patrimonium van Westerlo verdient meer bescherming. Meer respect voor het authentieke karakter van elke dorpskern is nodig.

 

Zou het niet fijn zijn om inspraak te krijgen over de nieuwe bestemming van de vroegere rijkswachtkazerne, om informatie te krijgen en onze ideeën en bekommernissen te delen? Sinds 2017 wensen CD&V en N-VA de oude rijkswachtkazerne te verkopen in het kader van een strategisch project om de site en de omgeving op te waarderen en het dorpsleven levendiger te maken. Dure woorden om ‘uitverkoopplannen’ te verdoezelen.  Alle onderhandelingen voor de verkoop gebeuren nu achter gesloten deuren. Waarom geen infovergadering organiseren voor de buurt en alle belangstellenden? Meer ideeën leiden vaak tot betere ideeën. Dit prachtige gebouw mag niet verder verloederen en moet in handen van de gemeente blijven.

 

Denk eens uit de doos: nieuwe bouwvoorschriften maken kangoeroewonen mogelijk, bijvoorbeeld door grote huizen op te splitsen. Nieuwe projecten bevatten meteen voldoende groen en waterpartijen.

 

Willen we een groene gemeente zijn? Onze dorpsstraten en pleinen kunnen nog wel wat groener. Daarom moedigen we de aanleg van geveltuintjes aan. 

 

Verder houden we van levendige dorpen, maar wél met respect voor wie van rust en stilte houdt. Inspraak over wat er met je buurt gebeurt, is voor het huidig bestuur geen prioriteit. Maar wél voor ons.