Milieu

Zwerfvuil is een zeer zichtbaar probleem, dat ondanks de huidige initiatieven voor veel overlast blijft zorgen.Dankzij meer preventie, opruimacties en repressie kunnen we vervuiling en dierenleed beter aanpakken. Wij pleiten voor  wij acties gestuurd vanuit de gemeente om alle burgers van klein tot groot bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor een propere aangename buurt.  Waarom geen zomerwandeling met als verrassingsthema 'zwerfvuil'?  Het afsluitmoment van de zwerfvuilactie mag niet enkel een parade van lokale politici zijn, en mag ook geen afsluiter zijn, maar wel een aanzet voor een  doorlopend anti-zwerfvuilbeleid.

 

Westerlo mag best wat meer ambitie tonen als het over de klimaatdoelstellingen gaat. De lokale politiek speelt een cruciale rol in de aanpak van de klimaatverandering. De voorbije zes jaar zijn op dat vlak verloren jaren, helaas.

 

Met Groen Westerlo in het bestuur nemen we iedereen mee in het klimaatverhaal. We willen energie besparen en alternatieve energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken van de gemeente. Via een burgercoöperatie kan iedereen mee investeren in deze energieprojecten.
Bomen en waterpartijen in de dorpskernen geven koelte en vangen water op bij stortbuien. Maar dan heb je politici nodig die niet alle open ruimte opofferen aan koning auto of woonuitbreiding.