Natuur en Open Ruimte

We horen het zo vaak: Westerlo is toch groen genoeg?
Vraag is: willen we dit in de toekomst ook behouden? 

 

Volgens een recente studie van Natuurpunt verdween er in Westerlo de afgelopen tien jaar maar liefst 367 m² open ruimte per dag. Concreet betekent dat: één voetbalveld om de twee weken. Westerlo raakt stilaan volgebouwd: een betonstop is nu nodig om ons groen te bewaren. Wij snijden geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan.

 

Bestaande natuur en bossen verdienen de hoogste bescherming. We stoppen onmiddellijk met de kap van waardevolle bossen.  Onbegrijpelijk dat het huidig gemeentebestuur de toesteming geeft voor het kappen van 2 ha bos van het 'Engels Kamp' aan de Trienenkantlaan. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos gaat het hier om een biologisch zeer waardevol bos. Jammer genoeg kiest de gemeente ervoor om door te zetten met foute beslissingen uit het verleden. 

 

Nog een manier om open ruimte te sparen? Maak wonen in de dorpskernen zo aantrekkelijk mogelijk. Voor iedereen. Dus niet door alle beschikbare woonruimte vol te stouwen met luxeappartementen.