Restauratie Beddermolen dankzij beslissende stem van Groen

06 Oktober 2014

Restauratie Beddermolen dankzij beslissende stem van Groen

Groen maakt ook in Westerlo het verschil voor je gezin, je straat, je dagelijkse leven.

Gemeenteraad van 6 oktober 2014.

Agendapunt 5: Overheidsopdrachten. Restauratie Beddermolen Tongerlo, Molenwijk 72.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

In 2013 werden voorafgaand aan de restauratie van de Beddermolen te Tongerlo dringende onderhoudswerken uitgevoerd om verder verval te voorkomen. Architect Patrick Vanroy stelde vervolgens het restauratiedossier op voor de maalvaardige restauratie van de staakmolen. De kostenraming bedraagt in totaal 645.914,64 euro incl. 21 % btw. Restauratiewerkzaamheden worden voor 80% gesubsidieerd overeenkomstig het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001.

STEMMING: 14 ja-stemmen en 13 onthoudingen
BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het bestek goed dat door architect P. Van Roy uit Meerhout werd opgemaakt voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Beddermolen Tongerlo, Molenwijk 72. De totale kosten worden geraamd op 533.813,75 euro excl. btw of 645.914,64 euro incl. 21 % btw.


Kibbelende coalitie legt verdeeldheid bloot

Dat de violen tussen coalitiepartners CD&V en N-VA in Westerlo slecht gestemd zijn, bleek maandag op de gemeenteraad: ruzie over een paar belangrijke dossiers. Het kwam zover dat Groen de CD&V moest bijspringen om de mogelijkheid tot betoelaging van de Beddermolensite overeind te houden.

Animo op de gemeenteraad, vooral door het constante gehakketak tussen de meerderheidspartijen. Het ging daarbij niet louter om profileringsdrang. CD&V en N-VA verschillen fundamenteel van mening over de verwerving, bestemming en inrichting van de historische site van de Beddermolen, in Tongerlo, oorspronkelijk een abdijmolen. De gemeente heeft de Beddermolen in erfpacht gekregen van de vzw Kempens Landschap. Westerlo moet wel instaan voor de restauratie, maar 80 procent van die opknapkosten wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

"Te duur in crisistijden"

Maar Westerlo en Kempens Landschap willen de hele molensite verwerven, inclusief het molenhuis, de schuur, het bakhuis en nu ook de aanliggende akkergronden, eventueel om er graan op te telen dat later naar de opnieuw maalvaardig gemaakte molen te brengen. Een nobel streven, maar dat doet de kostprijs oplopen.

Directeur Philippe Debacker van Kempens Landschap legde maandag aan de gemeenteraad uit dat voor het verkrijgen van de aanzienlijke aankoopsubsidies om de koopoptie te lichten, een strak tijdstabel moet worden aangehouden. Maar tot verbijstering van de CD&V wilde de N-VA de beslissing over het engagement van de gemeente rond de hele site verdagen.

"Omdat we eerst willen onderzoeken of er geen private inbreng kan gebeuren en uitsluitsel willen over de uiteindelijke bestemming. Ook vinden we dat de kosten uit de pan rijzen, dat hele project kost straks drie miljoen euro, gesubsidieerd of niet, in crisistijden is dat te veel", zei N-VA-raadslid Jef Van den Eynde, die wel op de oppositiebanken leek te zitten.

"Verdagen betekent het einde van dit project", waarschuwde burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V), die een lang pleidooi hield om van de Beddermolen een uithangbord van de gemeente te maken.

Stemmen

Maar de N-VA hield het been stijf en eiste de stemming: verdagen of niet? "Nee", zei de CD&V. "Ja", zeiden N-VA, sp.a en Open Vld. Het Vlaams Belang onthield zich. Dat zou de afwikkeling van het dossier gekelderd hebben, ware het niet dat Groen-raadslid Marc Van den Bruel de meubelen voor CD&V redde door ook tegen te stemmen. De zucht van opluchting in CD&V-rangen was van Heultje tot Oosterwijk te horen.