25 jaar groene partij in Westerlo

03 Oktober 2011

25 jaar groene partij in Westerlo

Op zondag 18 september vierde Groen! Westerlo het zilveren jubileum van de partij. Onder de noemer 25 jaar groene partij in Westerlo werd een ganse namiddag feest gevierd. Na de ontvangst met een hartig aperitief trokken een deel van de genodigden richting Teunenberg voor een deugddoende wandeling.Na de wandeling volgde het officieel gedeelte met de toespraken. Remi Heylen, voorzitter Groen! Westerlo, schetste kort de ontstaansgeschiedenis van de groenen in Westerlo.

"Op 6 augustus 1986 werd de groep Westerlo officeel erkend als Agalev-groep.  Men moest toen minstens vijf leden hebben.  De voornaamste acties waren die tegen de TGV, de zuurstof- en waterstofleidingen, ...  De mooiste herinneringen hebben we aan de beginjaren met een tentoonstelling in het gemeentehuis "kinderen toegelaten" over de speelterreinen in Westerlo.  Er werd toen een heuse speeltuin achter het gemeenthuis ingericht.  In samenwerking met HALM vzw hebben we het Oevels kinderkoor laten optreden in de Warande in Turnhout met de musical "Mogen wij ook eens wat zeggen?".  Groen! Westerlo lag mee aan de basis van de omvorming van Kamp C tot een ecologisch centrum en van de aankoop van de Merodebossen."

Dirk Peeters schetste de verwevenheid van de Westelse groenen in de Kempense en nationale werking.

Wouter Van Besien ging dieper in op de dossiers van de Westelse groenen, gaf een speciale vermelding aan de maker van de groene pluimen, Jozef Van den Bosch uit Oevel, die recent zelf de Groene pluim 2011 mocht ontvangen.  Verder ging hij in op de thema's die de Westelse groenen bespelen zoals gezondheid en milieu, groene energie, ... Tot slot keek hij even richting 2012 en stelde dat de Westelse groenen wel hard zullen moeten knokken om eenzelfde resultaat als hun Duitse partijgenoten in zustergemeente Ottersweier neer te zetten met name van 8 naar 20% gaan.

Het officieel gedeelte werd afgesloten met een heildronk op de 25 jaar groene partij in Westerlo.

Nadien volgde nog een broodjes- en dessertenbuffet met een heuse feesttaart.