Beeltjens - Kwarekken

18 Juli 2012

Beeltjens - Kwarekken

Ondanks formele uitspraak van het tegendeel .gaat het verharden gewoon door

In de Beeltjens gaat het verharden gewoon verder. In de dreef tussen Boswachtershuis en Ster zijn verschillende plaatsen opgevuld met iets wat lijkt op overschot van het porfiersplit waarmee de lange dreef is verhard.

Tijdens de informatiewandeling van 13 juni ll werd anders formeel gezegd dat er geen verhardingen meer zouden komen.

Men heeft de Westelaar al heel wat wijs gemaakt en men blijft ons maar wat voorliegen.

In het informatieblad van CD&V-Westerlo staat onder de titel"Herinrichting Beeltjens - Kwarekken" het volgende :

" De plannen van deze herinrichting werden, asbergbrug en verharde pad voor rolstoelgebruikers inclusief, door meerderheid en oppositie unaniem goedgekeurd.

... Nadat Groen, NVA/Groep Eenheid en VLD op de gemeenteraad van 15 december 2008 deze herinrichting, tot in detail, mee hebben goedgekeurd is hun kritiek niet enkel meer dan verwonderlijk maar ook onterecht."

Is het nu zo moeilijk om correcte informatie te geven over een glashelder dossier?

Groen heeft op die bewuste gemeenteraad van 15 dec. 2008 mee gunstig advies gegeven voor drie ONTWERP inrichtingsplannen rond de Beeltjens/Kwarekken.

Zo'n ontwerpplan kan je vergelijken met de eerste fase in de bouw van een particuliere woning. Vooraleer zo'n plannen concreet worden uitgevoerd moeten nog de nodige vergunning worden aangevraagd. Bij zo'n vergunningsaanvraag hoort een openbaar onderzoek. Er was dus nog alle tijd om wijzigingen aan te brengen.

Een pikant detail is dat op die bewuste gemeenteraad maar liefst 69 agendapunten moesten behandeld worden.  Als eerste punt stond het PRUP Rooiveld op de agenda met meer dan honderd betogers in de zaal.  Daarnaast moest nog eens de begroting en alle andere financiële dossiers besproken worden.

Door de leden van de oppositie onder de dossiers te bedelven, probeert men ze monddood te maken.  De focus van die raad lag op het PRUP ROoiveld en op de begroting en niet op die ontwerpen.

CD&V beweert nu dat toen alle details van de herinrichting, inclusief verhard pad, bekend waren. Wel vreemd omdat in het informatieblad van CD&V van december 2010 het volgende te lezen is :

"De brug zelf is een houten constructie voor voetgangers en zal opgaan in het landschap. ... het project heeft een totale kostprijs van ongeveer 300.000 Euro  "

Toch wel merkwaardige details.  De brug is intussen een metalen constructie geworden en de kostprijs ligt boven de 400.000 euro.

Laat ons nu aannemen dat de ontwerp inrichtingsplannen ter inzage lagen van de oppositie.  We konden enkel nog het eindvoorstel van feb 2009 inkijken.

Welnu in dat eindvoorstel is nergens sprake van een verhard rolwagenpad.  Wel van verbeteringen van de afwatering zodat de paden door rolstoelgebruikers kunnen gebruikt worden.

In dit dossier zijn er trouwens nog een aantal opmerkelijke dingen te noteren.

  1. Het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning van de brug is gehouden tijdens de vakantiemaanden, een moment waarop de mensen weinig aandacht hebben voor dergelijke zaken.
  2. Toch werden er bezwaarschriften ingediend. Met die bezwaren werd echter geen rekening gehouden.
  3. In het kader van dat openbaar onderzoek werd er geen informatievergadering gehouden.  Na de afwerking van de werken mochten de inwoners wel een kijkje komen nemen. 

Groen heeft dus niet alleen terecht kritiek op die herinrichting maar ook en vooral op de manier waarop CD&V hierover informeerde en nog informeert.