Bermdecreet

27 Maart 2013

Toegevoegd agendapunt rond het Bermdecreet door Marc Van den Bruel Als je alle wegbermen in Westerlo naast elkaar zou leggen zou je beschikken over een enorm natuurgebied. Spijtig genoeg is dit niet mogelijk. We kunnen er wel voor kiezen om specifieke planten hier in het wild te laten groeien. Elke plant leeft samen met een eigen insectenwereld. Een ecologisch bermbeheer, georganiseerd door het gemeentebestuur zou de diversiteit in dit leefgebied fors kunnen vergroten. Zo verkrijgen insecten ankerpunten om zich in het landschap te verplaatsen.De belangrijkste bepalingen uit het bermdecreet zijn de volgende:

  • er mag niet gemaaid worden voor 15 juni en een 2de maaibeurt is niet toegestaan voor 15 september.
  • er mogen geen pesticiden gebruikt worden.
  • het bermmaaisel moet binnen de 10 dagen verwijderd zijn.
  • een veiligheidsboord maaien van 1 meter breed is toegestaan om de veiligheid van de weggebruikers op bepaalde plaatsen zoals kruispunten te verzekeren.

Voor de lokale overheid is het niet meer toegestaan om pesticiden te gebruiken op openbaar domein.

Daarom heeft Groen Westerlo volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad van 4 maart toegevoegd.

Welke maatregelen voorziet het bestuur zodat de bermen pesticidenvrij blijven?

Dit kan, naast zelf het goede voorbeeld te geven, door de burgers van Westerlo tijdig te informeren zodat:

  1. De bermen daadwerkelijk pesticidenvrij blijven.
  2. De inwoners achteraf niet opgezadeld worden met GAS-boetes.

 

Reactie van het bestuur op deze vragen:

Meer dan "deze informatie zal tijdig worden opgenomen in de Westel Info" kwam er bij de meerderheid niet uit de bus.