Biolandbouw werkt

10 Januari 2015

Biolandbouw werkt

De intensieve landbouwproductie in Vlaanderen is nog altijd een bron van veel dierenleed en milieuproblemen, zoals geurhinder, pesticidengebruik of watervervuiling. Twee bioboeren uit de streek tonen dat het anders kan. In Oevel liggen de plannen klaar voor de bouw van een slachthuis dat wekelijks tot 40000 varkens zal verwerken. Er is massaal buurtprotest tegen de gevreesde geur- en wateroverlast. Maar ook varkensboeren zelf zijn de dupe van deze schaalvergroting en industrialisering. Vlees moet elke dag goedkoper, ten koste van kwaliteit en dierenwelzijn. Bioboerderij De Steenovens in Geel bewijst dat het ook anders kan. "We werken biologisch" vertelt René. "In ons voer geen antibiotica of andere toevoegingen zoals voederbespaarders. We fokken onze zeugen op robuustheid, melkproductie en moederinstinct. En het is net dat sterke moederinstinct dat me de stap deed zetten om over te schakelen van de klassieke naar de biologische kwekerij.

 
Alle zeugen beschikken permanent over een buitenbeloop in de weide. Het werpen van biggen gebeurt in een 'piglo', een zelfgemaakte hut uit metaal en hout. Op de aarde leggen we een laag stro die zorgt voor isolatie. Zo kunnen onze dieren de warmte en koude trotseren en hun eigen nest maken."
 
Akkerbouw, granen (spelt), aardappelen en de varkens zijn de hoofdactiviteiten. Sinds Raf in de zaak is gestapt, is de boerderij groter geworden. "Er scharrelen nu ook biologische braadkippen in de weide. Al deze eigen gekweekte producten verkopen we zowel op de boerderij als aan bioslagers. Daarnaast fungeren we ook als afhaalpunt voor biologische groenten en fruitpakketten."Is biologisch vlees duur? "Je betaalt 100% vlees" merkt René op. "Het gewicht wordt niet opgedreven door toegevoegd water of hulpstoffen."
 
Dit verhaal toont aan dat biologische landbouw duurzaam is, en rendabel. Als industriële spelers minder subsidies krijgen, kunnen we die vrijgekomen middelen investeren in kleinschalige, minder intensieve en milieuvriendelijke landbouw met een faire vergoeding voor onze boeren. 'Iedereen vegetarisch' is wellicht te hoog gegrepen, maar ons vleesverbruik moet dringend naar beneden. Dit kan best gecompenseerd worden door een hogere kwaliteit.


(fotografie: Heidi Rombouts)


Bekijk eveneens de fotoreportage op facebook.

https://www.facebook.com/283817254962157/photos/?tab=album&album_id=8761...