Blik op gemeenteraad 12 oktober 2009

13 Oktober 2009

door gemeenteraadslid voor Groen! in WesterloMarc Van den Bruel

De gemeenteraad van vorige maandag werd weer overschaduwd door het gebekvecht tussen Frans De Cock en enkelen van de meerderheid. Ze verweten elkaar regelmatig intellectueel laag niveau. Tussen dat over en 't weer gegooi probeer ik tussenuit te blijven. Maar ik zit neven Frans De Cock dus ik moet oppassen dat ik ook niet wat modder in mijn gezicht krijg. Ik vond het vooral erg voor de toeschouwers. Buiten 3 volwassenen zat er een hele klas die daar zaten voor een werk voor 't school. Wat die gedacht hebben weet ik niet maar als op die manier de jeugd moet warm gemaakt worden voor de politiek dan vrees ik het ergste. Voor de rest was het een matige zitting.

Welke puntjes trokken de aandacht en waren interessant genoeg om in tussen te komen:

 

Fietspad in de Koning Leopoldlaan

Voor de heraanleg (tot aan de Sint- Annadreef) kan de gemeente 80% subsidies krijgen als het erkend wordt als fietspad van bovenlokaal belang. Daar kunt ge niet tegen zijn. Het wordt een van 2,5m breed in een andere kleur dan de stoep (waarvoor de subsidies trouwens niet geldig zijn). De stoep is daar van minder belang en zou gereduceerd worden tot 90 cm breed. Daardoor kunnen de kinderen goed naast elkaar rijden want in de winter wordt daar meer dan in de zomer van gebruik gemaakt om naar school te rijden.
Ik heb de gevaarlijke toestand aan de bocht aan de St.-Annadreef nog eens in de verf gezet en ook de rest van het fietspad: het stuk van Zoel tot aan de St.-Annadreef is voor fietsers in de winter levensgevaarlijk.
Dan is men nog even blijven doorbomen over het gebruik van fietspaden in beide richtingen maar daar is men gelukkig nog niet van plan om op terug te komen.

Het zwembad

The never ending story. Het reglement van inwendige orde moest aangepast worden: men wil een artikel invoegen om de zwemmers te verplichten om een douche te nemen VOOR het zwemmen. Verplicht door de Gezondheidsinspectie. Frans De Cock wou een amendement indienen om in het bewuste artikeltje ook toe te voegen om verplicht de voeten te ontsmetten. Hij heeft daar gelijk in: de meeste ziektekiemen komen via de voeten in het water terecht (en die installatie is kapot). Daar kunt ge gewoon niet tegen zijn.
Maar de oppositie stemde dit amendement weg. Ge moet het maar doen!
De meerderheid is nog steeds zwaar aan het lobbyen om van de Vlaamse Overheid de nodige subsidies los te krijgen om hun megaproject te verwezenlijken. Ter informatie: de vergunning van het zwembad in Tongerlo verloopt op 30/06/10 (kan ook 31/07/10 zijn). De bouw van een zwembad duurt minstens 18 maanden (een half jaar voor de procedure en een jaar voor de bouw). Binnenkort gaat de gemeente moeten gaan lobbyen om Tongerlo verder open te houden.

Gemeentelijke visvijver

Groep Eenheid heeft een voorstel ingediend om een gemeentelijke visvijver ergens in Westerlo in te richten. De meerderheid heeft dat uiteraard weggestemd. Ik heb daar vòòr gestemd. Normaal zou ik dat nooit doen maar de huidige visvijvers zijn zowat het voorbeeld van alles wat niet mag: illegale bouwsels, illegale niveauwijzigingen, illegaal oppompen van grondwater, gebruik van giftig lokaas, .. De gemeente zou hier een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen. Om te tonen hoe het wel kan.

Parkeren van vrachtwagens in de Guldensporenlaan

Parkeren van vrachtwagens in de Guldensporenlaan wordt steeds een groter probleem. GE heeft dit geagendeerd. Dit probleem werd erkend en voltallig goedgekeurd. Een unicum in de Westelse politieke geschiedenis. Het is dan ook maar een bagatel op politiek vlak.

Sanitaire toestand openbare gebouwen

De vraag om iets te doen aan de lamentabele sanitaire toestand in vele openbare gebouwen van de gemeente (VLD) is weggestemd.

Samen gas, elektriciteit en water aankopen

De vraag voor een principiële akkoordverklaring om samen gas, elektriciteit en water aan te kopen (GE) is weggestemd want de KWB's doen dat al volgens Kris Van Dael. Maar dan moet ge lid worden van die vereniging. Dat wordt daar dan zomaar gezegd. Het kan toch niet zijn dat een dergelijke actie alleen maar kan door lid te worden van een bepaalde vereniging.

Mantelzorgpremie

De allerlaatste moment (ik dacht vorige donderdag) is nog een laatste puntje toegekomen van Frans De Cock om te agenderen. Het ging om de mantelzorgpremie. Dit is door Denis in oktober 2008 ook al eens op de agenda gezet. Ik heb mij daar volledig bij aangesloten. Het is misschien niet zo dat dit hét middel is om iemand te overhalen om voor familie of vrienden of buren te zorgen maar het helpt wel en op deze manier kan de gemeente zijn appreciatie uitdrukken t.o.v. deze vele anonieme helpers. Guy Van Hirtum heeft bijna een half uur zitten argumenteren waarom een mantelzorgpremie niets uithaalt (terwijl dat al zo ongeveer in het halve Vlaamse land bestaat). Er zou zogezegd meer de nadruk moeten gelegd worden op ondersteunende maatregelen. Maar ook hier weer: wij (de oppositie) kiezen hier niet voor of/of maar voor en/en!. Detail: Assunta had zich hier onthouden. En verder klassiek: 9 ja (oppositie) en 17 nee.