Blik op gemeenteraad 14 december 2009

14 December 2009

door gemeenteraadslid voor Groen! in WesterloMarc Van den Bruel

Deze gemeenteraad ging over de begroting, de retributiereglementen en de subsidies.

Het hoofdpunt van de avond was de begroting. En in de marge nog een aantal puntjes over de retributies- (vergoeding voor een dienst van de overheid, zoals rekeningrijden, ..), subsidie- en belastingreglementen.

 

Eedaflegging van Carine Van de Sande als schepen

Het zat er al direct vierkant tegen.

Het eerste puntje ging over de eedaflegging van Carine Van de Sande als schepen in de plaats van Frank Verlooy van Zoerle. De burgemeester besliste om puntje 48 naar voor te brengen om te behandelen als tweede punt omdat er veel ambulanciers in de zaal zaten want het ging over hun vergoeding. Frans De Cock (wie anders) nam het woord en vroeg om in geheime zitting een vraag ten persoonlijken titel te stellen aan Carine i.v.m. vermeende diefstal. Dat kon natuurlijk alleen tijdens de behandeling van het puntje zelf. Omdat hij daar op stond heeft dan de burgemeester de zaal laten ontruimen om eerst de geheime zitting te doen en aansluitend (terug openbaar) de eedaflegging. Frans heeft zijn vraag gesteld waarop de burgemeester hem enkele minuten aan een stuk de huid heeft volgescholden. Carine heeft geen woord gezegd .. Ik denk dat hij vroeg of dat van die diefstal waar was.

Vergoeding ambulanciers

Daarna hebben de ambulanciers te horen gekregen dat hun puntje uitgesteld werd .. Er zouden onderhandelingen bezig zijn om een permanente bezetting 24/24 (beroepskader) te voorzien waardoor alles voor de vrijwilliger verandert. Ze vinden almaar slechter vrijwilligers die binnen de 5 minuten aan de kazerne zijn en dan nog én voor ambulancier én voor brandweerman slagen in het examen. Badge 100 halen noemen ze dat.

En toen zat er nog 1 toeschouwer (de vrouw van de Leon Gilis).. En die bolde het na een tijdje ook nog af!

Begroting en Retributies 2010

Voor de begroting en de retributies heeft, praktisch voor alle puntjes, de meerderheid vóór gestemd en de oppositie zich onthouden.

Voor de verlaging van de subsidies voor de zonneboiler, PV-panelen en infiltratievoorzieningen heb ik tegen gestemd. Met als duidelijk argument (dank u, Jef) dat nu eindelijk de kans is aangebroken dat ook de minder begoede burger kan gaan investeren (omdat de prijzen zakken) maar als alle overheden hun subsidies verminderen (of afschaffen) blijft de gewone man weeral in de kou staan.

Voor de subsidie over de herbruikbare luiers heb ik voor gestemd. De rest van de oppositie onthield zich waarop Welters moest kunnen repliceren: nu kunt ge eens iets doen voor het milieu .. Ik heb daarop geantwoord dat ik duidelijk vóór gestemd heb omwille van de opportuniteit die geboden wordt voor ouders met oudere kinderen, dixit Inge B.

Dan heb ik nog een veeg uit de pan gekregen van Verrezen omdat ik lastig was op het vervroegen van de datum van de raadscommissie infrastructuur en financiën. Ze zetten de puntjes op de i en zo hebben ze natuurlijk altijd gelijk.

Over dakisolatie heb ik niets gezegd: waarom licht ik op de volgende Groen! bijeenkomst toe.

Aanduiding 10 brandweervrijwilligers

En dan waren er nog 11 brandweervrijwilligers geslaagd voor 10 posten te begeven. Omdat ze er ene ontslagen hebben hadden ze alle 11 netjes een plaats. Iedereen gelukkig.