Blik op gemeenteraad 1 februari 2010

01 Februari 2010

door gemeenteraadslid voor Groen! in WesterloMarc Van den Bruel

Op deze gemeenteraad zijn maar liefst 9 extra puntjes toegevoegd na het verspreiden van de agenda. 1 van de meerderheid en 8 van de oppositie. Het slechte weer zit er voor iets tussen.

De agenda die wij op de laatste vergadering besproken hadden was de saaiste die ik tot nu toe heb mogen meemaken en de toegevoegde puntjes hebben daar niet veel aan veranderd.

We zijn gestart met 1 minuut stilte om het overlijden van Jos Van Kerckhoven te herdenken.

 

Om te beginnen moest er een 2/3de meerderheid zijn om een dringende aankoop te doen van een PC voor de brandweer die dienst doet om de oproepen te verwerken. Repareren zou geen garantie geven, zodus: unanimiteit.

Na de nodige kennisnames en wat unanieme stemmingen (financiën, secretariaat, OCMW, ..) wou de gemeenteraad een overgangsmaatregel invoeren voor de uitkering van hemelwater- en infiltratievoorzieningen. Niet dat ze opeens van gedacht zijn veranderd maar in de reglementering was ook iets gewijzigd waardoor dit best kon doorgaan. Groep Eenheid wou via een amendement voor alle subsidies een overgangsmaatregel doorvoeren maar spijtig genoeg kan een amendement enkel op het onderwerp dat op tafel ligt. Dus zonder voorwerp en afgevoerd. Ik heb me onthouden want dat was wel degelijk zo.

 

Dan in sneltrein naar de toegevoegde puntjes ..

Voor de verfraaiing van park Noels in Tongerlo was de oppositie wel en de meerderheid niet te vinden.

De invoering van een systeem van cadeaucheques die men kan omwisselen bij de lokale middenstand. Frans De Cock bracht dit puntje aan en schepen Verrezen repliceerde dat ze daar mee bezig waren. Dan denkt ge: goed zo Frans. Maar dan vraagt hij de stemming waarbij dit weeral uitdraait op: meerderheid nee, oppositie ja. Overdreven profileringsdrang ?

Dan nog eens meerderheid nee, oppositie ja voor de invoering van een subsidiesysteem om lokale private initiatieven te promoten. Moet volgens Verrezen van de middenstand zelf komen.

Zelfde stemming voor een puntje van Frans De Cock voor de oprichting van een "adviesraad lokale economie".

Frans De Cock stelde in een volgende puntje voor om de wijkagenten en de technische dienst in te schakelen bij het respectievelijk advies geven en helpen bij het ruimen van stoepen bij sneeuwval wat in wezen een verantwoordelijkheid van de burger is. Meerderheid nee, oppositie ja en 2 onthoudingen.

En dan nog iets over het opsteunen van lindenbomen wat eigenlijk ineens bij de technische dienst moet gemeld worden. Bij amendement afgevoerd door de meerderheid.

Groep Eenheid vroeg ook nog om de kruispunten extra mee op te nemen in het sneeuwruimprogramma. Afgevoerd.

Dan wou Groep Eenheid ook nog iets over het vrij houden van struikgewas rond kruispunten opgenomen hebben in de Westel info. Wat een verplichting is voor de burger en daar konden ze niet tegen zijn.

Dan is er ook het afvalbeleid besproken, zonder stemming. Vooral het sluikstorten kwam aan bod en het artikeltje van de Wernee was DE rode draad door dit gespreksonderwerp. Ik heb ze wat tips meegegeven en vooral benadrukt dat als een straat afgesloten is er geen SLUIKverkeer en bijgevolg ook geen SLUIKstorters meer mogelijk zijn.