Blik op gemeenteraad 30 november 2009

30 November 2009

door gemeenteraadslid voor Groen! in WesterloMarc Van den Bruel

Mijn kijk op deze korte gemeenteraad die veel te lang geduurd heeft.

 

Bouw zwembad : goedkeuring selectieprocedure

Het hoofdpunt van de avond en de reden van deze extra zitting was de goedkeuring van de selectieleidraad en projectfiche om te kunnen overgaan tot de eerste fase van de gunningsprocedure zijnde de selectie van kandidaten aan de welke na selectie het lastenboek wordt overgemaakt om uiteindelijk te komen tot een firma die het zwembad gaat bouwen.

De gemeenteraad keurt goed en de Participatiemaatschappij Vlaanderen doet de gunningsprocedure. Op het einde van de rit wordt met de betrokken firma een DBFM-overeenkomst afgesloten (Design, Build, Finance en Maintain). Het zwembad wordt gebouwd volgens een PPS-constructie (Publiek-private samenwerking). De bedoeling is om de privé meer te betrekken bij dergelijke projecten en ook om te kunnen terugvallen op hun expertise, vooral tijdens het onderhoud.

Ze vergeten dat "de privé" winst moet kunnen maken die ook elk jaar mag opgehoest worden door de overheid die met hun in zee gaat (Westerlo dus).

De reden om de procedure uit handen te geven is vrij simpel: anders krijgen ze geen subsidies. En misschien maar best ook. Dan worden er (hopelijk) geen fouten gemaakt. Want de firma's (of samenwerkende vennootschappen) die hier op af komen hebben waarschijnlijk meer advocaten dan metsers in dienst.

Er is iemand van de Participatiemaatschappij Vlaanderen een uitgebreide toelichting komen geven. Hij heeft een vergelijk gemaakt tussen een klassieke aanbesteding en een PPS-constructie. De simulatie komt uit op ongeveer 650.000 € te betalen door de gemeente bij een klassieke aanbesteding en 750.000 € bij een PPS. Alleen bij een PPS krijgt de gemeente subsidies waardoor de kostprijs op ongeveer 540.000 € komt, 30 jaar lang te betalen. Daarboven op komen dan nog de kosten van onderhoud, redders, ...

Frans De Cock zat maar te hameren op een klassieke aanbesteding maar daarvoor krijgt ge geen subsidies. En dat systeem is decretaal vastgelegd. Dus hij zat eigenlijk tegen de verkeerde af te geven tot grote ergernis van de meerderheid.

Het mobiliteitsprobleem heb ik aangekaart maar is belange na niet aan de orde. Dat wordt opgelost via de verkeerscommissie, m.a.w. we zien wel.

Voordat iedereen in slaap viel is er gestemd. Iedereen vóór, behalve 4 onthoudingen, waaronder mijzelf.

Dan waren er, naast nog wat onbeduidende varia, nog 2 toegevoegde puntjes waaronder 1 van mij.

Reflecterende huisnummers

Ik had een extra puntje geagendeerd om alle woningen van Westerlo te voorzien van grote reflecterende huisnummers.

Omstandig gemotiveerd. Unaniem aangenomen. Ik ga uiteraard de bevolking en de technische dienst helpen bij de realisatie want daar zit wel wat organisatiewerk achter. In Herselt hangen ze ook al, maar dat wisten jullie al.

>> Lees volledig toegevoegd agendapunt

Nieuwe vorm van inspraakprojecten voor het openbaar domein

Frans de Cock heeft dan nog een puntje toegevoegd om een nieuwe vorm van inspraakprojecten voor het openbaar domein in te voeren waarbij de burgers zelf budgetten kunnen invullen. Via gemotiveerde selectie kunnen dan projecten gerealiseerd worden. Volgens Verrezen doen ze al genoeg aan inspraak.

Meerderheid: nee, oppositie: ja, maar ik heb mij onthouden. Dit vergt veel meer studie en het heeft iets weg van overdemocratisering. Jan Michiels moest aan zijne gebuur vragen hoe hij moest stemmen .. zat te slapen.