Blik op gemeenteraad van 19 november 2007

19 November 2007

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Beleidsprogramma's

Op de gemeenteraad van november stonden een aantal beleidsprogramma's, die meestal in voorbereidende vergaderingen besproken worden en daardoor niet al te veel animo meer veroorzaken op de gemeenteraad.
Zo waren er :

  • het "Algemeen beleidsprogramma 2007-2012"
  • het "Lokaal- Sociaal- Beleidsplan voor 2008-2013"
  • "Vlaamse convenant ontwikkelingssamenwerking 2006-2008"

ditmaal aan de beurt. Iemand die daar in geïnteresseerd is .. geef me maar een seintje en ik bezorg ze jullie.

 

Zonevreemde bedrijven

Wel was er wat discussie over de definitieve aanvaarding van een aantal zonevreemde bedrijven in onze gemeente. Ik onthield me als enige op dit punt omdat ik vond dat men de (weinige) bezwaren hiertegen niet echt au sérieux nam.
Als men bv. aanhaalde in de bezwaarschriften dat die bedrijven niet pasten in een woongebied met landelijk karakter, of in een agrarisch gebied, stelde de Gecoro dat het bedrijf er toch op die locatie kon blijven omwille van de sterke lokale binding van het bedrijf. Stof en geluidshinder werden milieutechnische elementen genoemd die men kon oplossen in het kader van een milieuvergunning.
Ik vroeg me dan ook af op welke grond men nog gelijk kon krijgen als bezwaarindiener in de toekomst.

 

Benoeming in het tekenonderwijs

Meer animo was er (toch voor mijn persoontje) in de besloten zitting. Het schepencollege was immers nu wel verplicht te antwoorden , op de vorige maand reeds gestelde vraag, over een volgens mij onterechte benoeming in het tekenonderwijs.
Wat volgde was verbijsterend, iedereen van de meerderheid rond de tafel wist dat in de discussie de waarheid niet werd gesproken, en toch deed men alsof er niets vreemds aan de hand was geweest.
Het was een goede maatregel geweest dat men niet de beste, volgens de solicitatiegesprekken, kandidaat had genomen maar iemand van Westerlo zelf, want in het tekenonderwijs waren ze nu in de wolken met het vakmanschap van de aangeworven kandidate, enz ...
Mijn opmerkingen over goed bestuur, de waarde van solicitatiegesprekken enz... werden weggewuifd. Ook de andere oppositielieden waren opvallend stil. Anders is elk klein detailpunt genoeg om in discussie te gaan met de meerderheid; nu was dit een uitgelezen kans, en de reacties waren nogal miniem. Wie weet waarom ...

 

Gemeente gedagvaard door ex-schepen in rechtszaak van de vervuilde grond

Een tweetal weken geleden kreeg ik om 22.00h nog een telefoontje van de gemeentesecretaris met de dringende vraag om de volgende dag aanwezig te zijn op een vergadering met het schepencollege en de fractieleiders van de oppositie. Wat was er gebeurd: een ex-schepen, genoemd in de rechtszaak over de vervuilde grond, had de gemeente gedagvaard. Daarin stelde hij dat hij indertijd handelde als personeelslid van de gemeente en daarmee schoof hij de verantwoordelijkheid voor de fouten in de schoenen van de gemeente Westerlo. Daarmee werd geanticipeerd op mogelijke toekomstige schadeclaims. Een niet alledaags feit dus, daarom die vergadering.
Ik wilde er, wellicht in mijn naïviteit, naar toe gaan, maar dezelfde avond kreeg ik nog een paar telefoontjes van andere oppositieleden met de melding dat zij niet gingen om de rechtsgang niet te beïnvloeden. Hoe dat dit kan door naar een vergadering te gaan begreep ik niet, maar uit solidariteit met de andere oppositiegroepen ben ik ook niet gegaan.
Een paar dagen later stelde de correctionele rechtbank van Turnhout de zaak weer uit tot 13 maart, ik geloof dat we rond het zelfde tijdstip een burgemeester en een Belgische regering zullen hebben.

De rechtzaak gaat over inbreuken tegen de milieuwetgeving :
Eind 2003 en april 2004 werden er een 600-tal vrachten met sterk vervuilde grond enerzijds en grachtenslib, kolkenslib en ander afval afkomstig van het onderhoud van waterwegen en sintelwegen anderszijds, verspreid op percelen in de Oevelse dreef en Werneé, en op landbouwpercelen gelegen te Oevel, Heultje en Oosterwijk. Zonder dat OVAM daarvoor een vergunning had afgeleverd.

Een paar dagen later ben ik naar de voorstelling geweest van de film die de "Damiaanactie" volgend jaar gaat gebruiken voor haar actie. Als men dan de problemen ziet die mensen hebben in het Zuiden, echte overlevingsproblemen, gaat men onze luxeprobleempjes wel in een ander perspectief bekijken ...

 

"Niets is toeval in de politiek, alles is gepland",
aldus een raadslid tussen pot en pint uitgesproken.