Blik op gemeenteraad van 1 september 2008

01 September 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Pidpa

In het verleden betaalde iedereen een jaarlijkse rioolbelasting van 37€ aan de gemeente. De gemeente stortte deze ontvangsten dan door aan Pidpa (als vergoeding voor de zuivering van het rioolwater), en Pidpa stortte het op zijn beurt terug aan de gemeente (voor de verdere uitbouw van het rioleringsnet). Begrijpe wie kan.

Vanaf 1 januari 2009 valt deze gemeentelijke rioolbelasting weg, en vraagt Pidpa in plaats daarvan 0,43€ meer per verbruikte kubieke meter water. Het was over dit bedrag dat de gemeenteraad moest beslissen.

De meerwaarde die Pidpa daardoor ontvangt wordt teruggestort aan de gemeente (± 300.000 €). Uiteraard is dit systeem beter dan het vorige, het principe van de vervuiler betaalt is hier van toepassing, maar het is slechter voor grote gezinnen.

 

Convenant bedrijfsvervoerplan

In samenspraak met de omliggende gemeenten en de bedrijven in onze industriezone heeft "de Lijn" het initiatief genomen om haar vervoerscapaciteit fors uit te breiden. Bedoeling is om vanaf 1 september 2008 alle werknemers in onze industriezone elke dag op de spitsuren, en op de uren van de ploegdiensten voor minder dan 60 cent per dag heen en weer te brengen vanuit de woonplaats naar het werk en omgekeerd.

De gemeente moest zich engageren om maatregelen te nemen ten gunste van het openbaar vervoer, vooral tijdens de werken aan de fly-over, de nieuwe superbrug over het Albertkanaal (omgeving Geel-Punt).

 

Aankoop digitale onbemande camera's

De gemeente gaat 10 flitspalen en één digitale camera aankopen. Dit bij de "bekende" firma Janssens uit Lokeren. Raming van de kostprijs bedraagt ±180.000 €.

 

Vergelijkende studie, verbouwen of nieuwbouw gemeentelijke schoolgebouwen Oevel en Heultje

Een studie moet hier duidelijk maken of er aan deze schoolgebouwen renovatiewerken moeten gebeuren, of dat er nieuwbouw moet komen.
Kostprijs voor deze studie: ± 18.500 €.

 

Convenant ontwikkelingssamenwerking 2009-2011

Hierin lezen we nogmaals dat de gemeente in de toekomst wil streven naar een inzet van 0,7% van het totale gemeentelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking.
Ik heb daar niet op gereageerd, deze convenant was immers goedgekeurd door de Wereldraad.