Blik op gemeenteraad van 28 januari 2008

28 Januari 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Korte gemeenteraad (reeds om 21h gedaan), zoals ik ook wel verwacht had. De voorgelegde agendapunten waren dan ook niet van aard om er een discussie over te voeren. Om eerlijk te zijn, ik heb mij ook niet laten horen, ik wist niet welke opmerkingen ik hierover zou moeten maken.

Wat stond er dan op de agenda:

 

Eedaflegging van een nieuw gemeenteraadslid

Kris van Dael in vervanging van Audrey de Beule (CD&V), de daaruitvolgende vervangingen in de verschillende commissies, holdings, vzw's en dergelijke waar het vroegere gemeenteraadslid deel van uitmaakte. Uiteraard werden er niemand anders dan meerderheidsleden hiervoor gekozen.

 

Toekenning eretitel gemeenteraadsleden

Een besluit van de Vlaamse regering regelt wel de voorwaarden voor het verkrijgen van de titel van ere-burgemeester en ere-schepen, maar over de titel van ere-gemeenteraadslid spreekt het besluit zich niet uit. Daarom was het aan het gemeentebestuur om de voorwaarden hiervoor te bepalen. Die voorwaarden zijn dat men minstens 18 jaar in dezelfde gemeenteraad heeft gezeteld, en een onberispelijk gedrag heeft gehad (niet alleen in de gemeenteraad).
Het voorstel werd uiteraard aangenomen, en het had betrekking op Nicola van de Sande (ere-gemeenteraadslid), en Jozef van Kerckhoven, Johan Engelen, Victor Van den Bruel (ere-schepenen).

 

Verkaveling Kemmaart

Aan het oude voetbalterrein van Tongerlo. Het betreft hier de ontwikkeling van een binnengebied door het verlengen van de doodlopende gemeenteweg "Kemmaart", en er werd geopteerd om een hoge woningdichtheid, een voorbeeld van inbreiding zoals men meer zou moeten doen, in plaats van maar steeds de lintbebouwing uit te breiden.
Er is daar uiteraard een nieuwe weg voor voorzien, die later dan kosteloos moet afgestaan worden aan de gemeente, vandaar dit punt op de agenda.

 

Heraanplanten bomen Boerenkrijglaan

Door de slechte toestand van de bomen worden binnenkort 114 lindebomen gerooid. Hiervoor zullen nieuwe lindebomen in de plaats komen. Er was hierover wat discussie over de dikte van de aan te planten bomen, (20cm omtrek), maar er was contact opgenomen met een boomdeskundge, dus ik ging er van uit dat deze persoon bekwamer was dan ons gemeenteraadsleden.
De kosten worden geraamd op 52.000 €.

 

Vernieuwen dakdichting gemeentelijke werkplaats Oevelsedreef

Tijdens een inspectie van de dakbedekking was gebleken dat er gebreken waren over het ganse oppervlak. Men gaat dit dus vernieuwen, de afbraakmaterialen worden opgehaald door een erkende verwerker, en het te gebruiken hout heeft een FSC label. (Forest Stewardship Councel)
De kosten worden geraamd op 280.000 €.

 

Uit het schepencollege : Natuurgebied Nieuwe Hoeve

In verband met een bouwaanvraag ( afbraak en heropbouw van een weekendverblijf) in de zone voor verblijfsrecreatie en deels natuurgebied "Nieuwe Hoevestraat" stelde het schepencollege (CD&V) dat "in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien is dat men deze recreatiezone zal laten verdwijnen, omdat ze geïsoleerd gelegen is in natuurgebied".
De bouwaanvraag werd daarom geweigerd.
Het was dit gebied waarover er heisa was juist voor de gemeenteraadsverkiezingen, omdat de groenen (sic) dat zouden willen opkopen, en er een natuurgebied van wilden maken.

 

Waar is de goeie ouwe tijd voor de groene gemeenteraadsleden toen er alleen maar bomen uitgedaan werden, volop gestort werd, en bij men bij elk agendapunt een groenere inslag kon vragen ...
Anderszijds zijn deze agendapunten het bewijs dat onze partij, ondanks de mindere verkiezinguitslagen ontzettend gewogen heeft op de milieumentaliteit van onze samenleving.