Blik op gemeenteraad van 2 juni 2008

02 Juni 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Hetbegin van deze gemeenteraad verliep nogal chaotisch door het onweer buiten, er kwamen meldingen van de brandweer binnen over ondergelopen straten in Westerlo, en een gemeenteraadslid werd naar huis geroepen omdat er een blikseminslag was geweest in zijn woning. Achteraf bleek het allemaal wel mee te vallen.

 

Merodeproject: toelichting van het bosbeheersplan "Merodebossen"

De toekomstplannen die men wil uitvoeren in de aangekochte bossen van de "Merode" werden voorgesteld door vertegenwoordigers van "Kempisch Landschap", "Vlaamse Landmaatschappij", boswachters enz ...
Men had wel tegenkanting verwacht vanuit de hoek van het "Vlaams Belang", in Averbode was die partij immers met een petitie gestart tegen deze plannen, maar er kwamen geen opmerkingen.
Het is nu wel afwachten wat de Westerlose bevolking ervan gaat vinden, want om de geplande zandduinen, vennen enz ... te kunnen realiseren is er op sommige plaatsen wel een kaalslag nodig in de bossen. Maar het toekomstplaatje oogde goed.

 

Milieubeleidsplan 2005 - 2009: herbekrachtiging tot in 2013

Opmerkelijk toch dat men een beleidsplan dat opgesteld is in 2005 herbekrachtigt tot in 2013, en dit zonder een bijsturing. Op mijn opmerking dat de kracht, de esssentie van een nieuw beleidsplan de evaluatie is van het vorige, en dat men op die manier het nieuwe kan bijsturen/aanpassen, en dat dit een gemiste kans was, en zeker geen vorm van goed bestuur, werd niet echt geantwoord.
De gemeente maakt het zich op deze manier wel gemakkelijk door te verklaren dat er geen inhoudelijke aanleiding was om het plan te actualiseren, en dat er dus ook geen openbaar onderzoek moest komen. Ook op de andere opmerkingen vanuit de oppositie, werd niet gereageerd. Er werd simpelweg hierover gestemd en voor de meerderheid was de zaak hiermee beklonken.

 

Ontwikkelingssamenwerking: stappenplan om tot 0,7% van het gemeentelijk budget te komen

Dit punt was er door onze groep opgeplaatst, in het verleden was deze vraag reeds meerdere malen gesteld door onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad.
Onze motivatie bij dit punt was, dat door het voorwoord in de brochure "Zuiderse Zoenen", waarin de gemeente stelt dat ze een warm hart heeft voor het zuiden, en dat ze dit ook laten blijken hebben door de ondertekening van de convenant "ontwikkelingssamenwerking", het nu wel eens tijd werd om dat ook concreet te laten blijken.

 

Vandaar dus ons voorstel om een stappenplan te maken, waarin het bedrag lineair wordt opgetrokken om uiterlijk in 2015 de 0,7% norm te halen.

Het definitief verslag van de gemeenteraad is er nog niet, dus ik vertel hier alleen maar wat ik uit de discussie opmaakte. Een discussie vol verrassende wendingen. Het antwoord op mijn voorstel begon zoals ik verwacht had, de schepen van ontwikkelingssamenwerking vertelde geruime tijd hoeveel de gemeente reeds gedaan had voor ontwikkelingssamenwerking, enz ... .

Maar toen ik stelde dat dit de vraag niet was, de vraag was immers of men die norm nu echt wilde halen of niet, stond de meerderheid plots voor een dilemma: men wilde niet ja zeggen ((de oppossitie mag immers niet scoren), en men durfde niet nee te zeggen (dit zou in tegenspraak zijn met de afspraak in de convenant).

De kopstukken van de CD&V begonnen dan onder elkaar te overleggen en plots stelde men voor dat de meerderheid eerst een punt zou laten stemmen, waarin gesteld werd dat men voor de 0,7% ging tegen 2015, maar dan niet in een lineair stappenplan, zoals door ons voorgesteld, maar wel aan de hand van voorstellen, akties die voorgesteld zouden worden, bv. door de DWW.

Ik heb dat uiteraard mee goedgekeurd, zoals trouwens de ganse gemeenteraad, uitgezonderd "Vlaams Belang" die zich onthielden. Ik heb dan nog over mijn voorstel laten stemmen, daar stemde de meerderheid tegen. Uiteraard onthield het "Vlaams Belang" zich hier ook bij.

Wat ik daar dus uit kan opmaken is dat de gemeenteraad zich uitgesproken heeft om die norm te bereiken tegen 2015. Afwachten dus maar.